Vertaling van lijden aan

Inhoud:

Nederlands
Engels
lijden aan {ww.}
to suffer from
doorstaan, lijden, ondergaan, uitstaan, velen, verdragen {ww.}
to suffer 
to bear 
to sustain 
to abide 
to endure
to put up with
to ail

wij lijden
jullie lijden
zij lijden

we suffer
you suffer
they suffer
» meer vervoegingen van to suffer

Ik kan de pijn niet meer uitstaan.
I cannot bear the pain any more.
De mens is voorbestemd tot lijden.
Man is destined to suffer.
lijden, afzien {ww.}
to suffer

wij lijden
jullie lijden
zij lijden

we suffer
you suffer
they suffer
» meer vervoegingen van to suffer

Het is het lot van de mens om te lijden.
It is man's destiny to suffer.
Mensen die regelmatig in de open lucht werken, lijden niet aan slapeloosheid.
People who regularly work in the open air do not suffer from sleeplessness.
lijden {ww.}
to suffer
to endure

wij lijden
jullie lijden
zij lijden

we suffer
you suffer
they suffer
» meer vervoegingen van to suffer

Het is een beschamend feit dat, terwijl er landen zijn waar mensen honger lijden, er in Japan veel huishoudens en restaurants zijn waar veel eten weggegooid wordt.
It is a shameful fact that, while there are lands where people suffer from hunger, within Japan there are many households and restaurants where much food is thrown away.
hebben, lijden {ww.}
to have

wij lijden
jullie lijden
zij lijden

we have
you have
they have
» meer vervoegingen van to have

Boerderijen hebben schuren.
Farmhouses have barns.
We hebben dertien knuppels.
We have thirteen clubs.
meelijden {ww.}
to commiserate
to sympathise
to sympathize

wij lijden mee
jullie lijden mee
zij lijden mee

we commiserate
you commiserate
they commiserate
» meer vervoegingen van to commiserate


Gerelateerd aan lijden aan

doorstaan - lijden - ondergaan - uitstaan - velen - verdragen - afzien - hebben - meelijdenondergaan - lijden