Vertaling van verdragen

Inhoud:

Nederlands
Engels
doorstaan, dulden, harden, uithouden, uitstaan, verdragen {ww.}
to stand 
to cope
to bear 
to withstand 
to endure
to abide 

wij verdragen
jullie verdragen
zij verdragen

we stand
you stand
they stand
» meer vervoegingen van to stand

Ik kan het niet meer uithouden.
I cannot stand this anymore.
Ik kan de pijn niet meer uitstaan.
I cannot bear the pain any more.
verdragen {ww.}
to tolerate
to suffer
to support
to stick out
to stomach
to put up
to stand
to endure
to digest
to brook
to bear
to abide

wij verdragen
jullie verdragen
zij verdragen

we tolerate
you tolerate
they tolerate
» meer vervoegingen van to tolerate

dragen, naar buiten brengen, uithouden, verdragen {ww.}
to bear 
to stand 
to afford 
to carry away
to suffer 
to put up with
to endure
to carry out
to abide 

wij verdragen
jullie verdragen
zij verdragen

we bear
you bear
they bear
» meer vervoegingen van to bear

Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.
Your research will surely bear fruit.
doorstaan, lijden, ondergaan, uitstaan, velen, verdragen {ww.}
to suffer 
to bear 
to ail
to sustain 
to put up with
to endure
to abide 

wij verdragen
jullie verdragen
zij verdragen

we suffer
you suffer
they suffer
» meer vervoegingen van to suffer

De mens is voorbestemd tot lijden.
Man is destined to suffer.
Het is het lot van de mens om te lijden.
It is man's destiny to suffer.
aanzien, dulden, toelaten, tolereren, velen, verdragen, pikken {ww.}
to tolerate 
to stomach
to stand 
to condone
to brook 
to abide 
to put up with
to endure

wij verdragen
jullie verdragen
zij verdragen

we tolerate
you tolerate
they tolerate
» meer vervoegingen van to tolerate

Ik kan dit geluid niet langer tolereren.
I can't tolerate this noise any longer.
pact, verdrag (mv. verdragen) {zn.}
pact
verhandeling [v], traktaat, verdrag (mv. verdragen) {zn.}
treaty 
dulden, gedogen, harden, velen, verduren, dragen, verdragen, incasseren {ww.}
to bear
to tolerate
to support
to suffer
to stomach
to stick out
to stand
to put up
to endure
to digest
to brook
to abide

wij verdragen
jullie verdragen
zij verdragen

we bear
you bear
they bear
» meer vervoegingen van to bear

samengaan, verdragen {ww.}
to agree

wij verdragen
jullie verdragen
zij verdragen

we agree
you agree
they agree
» meer vervoegingen van to agree

verdrag [o] (het ~), conventie [v] (de ~), traktaat [o] (het ~), pact [o] (het ~) {zn.}
convention


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Verdragen kan onverdraaglijk zijn.

Bearing can be unbearable.

Zijn arrogantie is niet langer te verdragen.

His arrogance is no longer tolerable.

Onze lichamen zijn niet geschikt om voor lange periodes stress te moeten verdragen.

Our bodies are not designed to cope with stress for long periods.