Vertaling van velen

Inhoud:

Nederlands
Engels
aanzien, dulden, toelaten, tolereren, velen, verdragen, pikken {ww.}
to tolerate 
to stomach
to stand 
to condone
to brook 
to abide 
to put up with
to endure

wij velen
jullie velen
zij velen

we tolerate
you tolerate
they tolerate
» meer vervoegingen van to tolerate

Ik kan dit geluid niet langer tolereren.
I can't tolerate this noise any longer.
doorstaan, lijden, ondergaan, uitstaan, velen, verdragen {ww.}
to suffer 
to bear 
to ail
to sustain 
to put up with
to endure
to abide 

wij velen
jullie velen
zij velen

we suffer
you suffer
they suffer
» meer vervoegingen van to suffer

Ik kan de pijn niet meer uitstaan.
I cannot bear the pain any more.
De mens is voorbestemd tot lijden.
Man is destined to suffer.
dulden, gedogen, harden, velen, verduren, dragen, verdragen, incasseren {ww.}
to bear
to tolerate
to support
to suffer
to stomach
to stick out
to stand
to put up
to endure
to digest
to brook
to abide

wij velen
jullie velen
zij velen

we bear
you bear
they bear
» meer vervoegingen van to bear

Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.
Your research will surely bear fruit.


Gerelateerd aan velen

aanzien - dulden - toelaten - tolereren - verdragen - pikken - doorstaan - lijden - ondergaan - uitstaan - gedogen - harden - verduren - dragen - incasserendulden