Vertaling van lonen

Inhoud:

Nederlands
Engels
lonen, belonen, terugdoen, vergelden, wedervergelden {ww.}
to reward 

wij lonen
jullie lonen
zij lonen

we reward
you reward
they reward
» meer vervoegingen van to reward

lonen, waard zijn {ww.}
to be worth
lonen, renderen {ww.}
to pay
to compensate
to make up
to pay off

wij lonen
jullie lonen
zij lonen

we pay
you pay
they pay
» meer vervoegingen van to pay

beloning [v], vergelding [v], loon (mv. lonen) {zn.}
reward 
recompense
remuneration
bezoldiging [v], gage [v], loon (mv. lonen), salaris, traktement, verdienste, wedde {zn.}
salary 
remuneration
wage 
pay 
wages
stipend
Hij verdient een hoog salaris.
He receives a high salary.
loon (mv. lonen) [o] (het ~), arbeidsloon [o] (het ~), bezoldiging [v] (de ~), salaris [o] (het ~), traktement [o] (het ~) {zn.}
salary
pay
earnings
remuneration
wage
beloning [v] (de ~), loon (mv. lonen) [o] (het ~) {zn.}
recompense