Vertaling van mens

Inhoud:

Nederlands
Engels
mens [m], menselijk wezen {zn.}
man 
human 
human being
Een mens moet werken.
A man must work.
De mens is een wolf voor de mens.
Man is a wolf to man.
mens [m] (de ~), homo sapiens, mensenkind, sterveling [m] (de ~), ziel [m] (de ~) {zn.}
man
human
human being
homo
De mens wikt, God beschikt.
Man proposes, God disposes.
Ik ben een vrije mens.
I'm a free man.
persoon [m] (de ~), mens, figuur [m] (de/het ~), man [m] (de ~) {zn.}
person
someone
mortal
soul
somebody
individual
Als je iemand $20 uitleent en je ziet die persoon daarna nooit meer, dan was het dat waarschijnlijk waard.
If you lend someone $20 and never see that person again, it was probably worth it.
De mens is sterfelijk door zijn angsten en onsterfelijk door zijn hopen.
Men are mortal because of their fears, and immortal because of their hopes.
gleufdier, vrouwmens [v] (het ~), gleuf [m] (de ~), vrouwspersoon, wijf [v] (het ~), mens [v] (het ~), mokkel [v] (de/het ~), wijfie {zn.}
unpleasant woman
disagreeable woman


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Een mens moet werken.

A man must work.

De mens is een wolf voor de mens.

Man is a wolf to man.

De mens wikt, God beschikt.

Man proposes, God disposes.

Ik ben een vrije mens.

I'm a free man.

Vader is een goed mens.

Father is a good person.

Ken lijkt een vriendelijke mens te zijn.

Ken seems to be a friendly person.

De mens is voorbestemd tot lijden.

Man is destined to suffer.

Meneer White is een verstandige mens.

Mr White is a man of reason.

Hij ziet er een goed mens uit.

He seems like a good person.

Red een mens. Eet een kannibaal op.

Save a human. Eat a cannibal.

Een mens leeft niet van brood alleen.

Man does not live by bread alone.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Forewarned is forearmed.

Het is het lot van de mens om te lijden.

It is man's destiny to suffer.

Lindbergh was de eerste mens die de Atlantische Oceaan overvloog.

Lindbergh was the first man to fly across the Atlantic.

De mens is het enige dier dat kan lachen.

Man is the only animal that can laugh.