Vertaling van missen

Inhoud:

Nederlands
Engels
missen {ww.}
to miss 
Ik zal u allemaal missen.
I will miss you all.
Je vrienden zullen je missen.
Your friends will miss you.
missen {ww.}
to miss

wij missen
jullie missen
zij missen

we miss
you miss
they miss
» meer vervoegingen van to miss

We missen je heel erg.
We miss you a lot.
We missen je heel erg.
We miss you very much.
derven, missen, ontberen {ww.}
to lack 

wij missen
jullie missen
zij missen

we lack
you lack
they lack
» meer vervoegingen van to lack

misgrijpen, mislopen, missen {ww.}
to miss 

wij missen
jullie missen
zij missen

we miss
you miss
they miss
» meer vervoegingen van to miss

We zullen je heel erg missen.
We will miss you badly.
missen {ww.}
to miss

wij missen
jullie missen
zij missen

we miss
you miss
they miss
» meer vervoegingen van to miss

fout, mis (mv. missen), onjuist, verkeerd {bn.}
incorrect 
wrong 
eucharistieviering [v], mis (mv. missen) {zn.}
mass 
schorten, missen, ontbreken, mankeren {ww.}
to lack
to miss

wij missen
jullie missen
zij missen

we lack
you lack
they lack
» meer vervoegingen van to lack

mis [m] (de ~), mis {zn.}
mass
mis [m] (de ~), eucharistieviering [v] (de ~) {zn.}
mass
schoonheidskoningin, miss [v] (de ~) {zn.}
queen mole rat
queen
mis [m] (de ~) {zn.}
mass
foutief, onjuist, verkeerd, fout, onzuiver, mis (mv. missen) {bn.}
erroneous
mis (mv. missen) {bn.}
extinct
out


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Je vrienden zullen je missen.

You will be missed by your friends.

Ik zal u allemaal missen.

I will miss you all.

Je vrienden zullen je missen.

Your friends will miss you.

We missen je heel erg.

We miss you a lot.

We missen je heel erg.

We miss you very much.

We missen je allemaal heel erg.

We all miss you very much.

We zullen je heel erg missen.

We will miss you badly.

Ik begin mijn vriendin te missen.

I'm beginning to miss my girlfriend.

Uw vrienden zullen u missen wanneer u weg bent.

You will be missed by your friends when you're gone.

Hij haastte zich om de trein niet te missen.

He hurried so he wouldn't miss the train.

Je zal Japans eten in de Verenigde Staten missen.

You will miss Japanese food in the United States.

Het was ondoordacht van je de bus te missen.

It was careless of you to miss the bus.

Ik zal je missen wanneer je weg bent.

When you leave, I will miss you.

Als we de trein missen, dan gaan we met de bus.

If we miss the train, we'll go by bus.