Vertaling van proberen

Inhoud:

Nederlands
Engels
beproeven, passen, aanpassen, proberen, toetsen, uitproberen {ww.}
to try 
to assay
to sample
to prove 
to pilot
to test 
to attempt 

wij proberen
jullie proberen
zij proberen

we try
you try
they try
» meer vervoegingen van to try

Laat ons iets proberen.
Let's try something.
Ik zal opnieuw proberen.
I will try again.
beproeven, pogen, trachten, zien, proberen {ww.}
to try
to seek
to attempt
to essay
to assay

wij proberen
jullie proberen
zij proberen

we try
you try
they try
» meer vervoegingen van to try

Laten we het nog eens proberen.
Let's give it one more try.
Deze keer zal ik het proberen.
This time I will try it.
testen, toetsen, uittesten, proberen, uitproberen {ww.}
to try
to try out
to test
to prove
to examine
to essay

wij proberen
jullie proberen
zij proberen

we try
you try
they try
» meer vervoegingen van to try

Laten we tegen de stroom in proberen te zwemmen.
Let's try and swim against the current.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Laat ons iets proberen.

Let's try something.

Ik zal opnieuw proberen.

I will try again.

Ze proberen haar te contacteren.

They're attempting to contact her.

Laten we het nog eens proberen.

Let's give it one more try.

Deze keer zal ik het proberen.

This time I will try it.

Laten we tegen de stroom in proberen te zwemmen.

Let's try and swim against the current.

Ik denk dat het het proberen waard is.

I think it's worth a try.

Tom besloot om zonder kussen proberen te slapen.

Tom decided to try sleeping without a pillow.

Ik zal proberen je niet te storen bij het leren.

I'll do my best not to disturb your studying.

In het vervolg zal ik proberen op tijd te komen.

I'll try not to be late in the future.

Je moet proberen het meeste uit je mogelijkheden te halen.

You should try to make the most of your opportunities.

Als het deze keer niet lukt, kunnen we nog eens proberen.

If it fails this time, we can try again.

Als je het wil proberen, ga je gang en probeer het.

If you want to try it, go ahead and try it.

Wij allen proberen minstens een keer per jaar bijeen te komen.

We all try to get together at least once a year.

Ik zal het proberen, maar ik weet niet zeker of ik morgen naar de bioscoop kan komen of niet.

I'll try, but I'm not sure if I'll be able to come to the movie theater or not.


Gerelateerd aan proberen

beproeven - passen - aanpassen - toetsen - uitproberen - pogen - trachten - zien - testen - uittestenhandelen - verrichten