Vertaling van toetsen

Inhoud:

Nederlands
Engels
bezoeken, op de proef stellen, toetsen {ww.}
to test 

wij toetsen
jullie toetsen
zij toetsen

we test
you test
they test
» meer vervoegingen van to test

beproeven, passen, aanpassen, proberen, toetsen, uitproberen {ww.}
to try 
to assay
to sample
to prove 
to pilot
to test 
to attempt 

wij toetsen
jullie toetsen
zij toetsen

we try
you try
they try
» meer vervoegingen van to try

Laat ons iets proberen.
Let's try something.
Ik zal opnieuw proberen.
I will try again.
toets (mv. toetsen) {zn.}
key 
beproeving [v], poging [v], toetsing [v], proef, test, toets (mv. toetsen) {zn.}
test 
try 
attempt 
trial 
shot 
rehearsal
bid 
Het is een poging waard.
It's worth a try.
Zijn poging tot ontsnappen was geslaagd.
His attempt to escape was successful.
testen, toetsen, uittesten, proberen, uitproberen {ww.}
to try
to try out
to test
to prove
to examine
to essay

wij toetsen
jullie toetsen
zij toetsen

we try
you try
they try
» meer vervoegingen van to try

Laten we het nog eens proberen.
Let's give it one more try.
Deze keer zal ik het proberen.
This time I will try it.
toets [m] (de ~), toetsen {zn.}
key
penseelstreek [m] (de ~), toets [m] (de ~), touche {zn.}
stroke
toets [m] (de ~), schooltoets {zn.}
eleven-plus
11-plus

Gerelateerd aan toetsen

bezoeken - op de proef stellen - beproeven - passen - aanpassen - proberen - uitproberen - toets - beproeving - poging - toetsing - proef - test - testen - uittestenverrichten - knop - streek - proef