Vertaling van ruggesteun

Inhoud:

Nederlands
Engels
bedeling [v], ondersteuning [v], steun, ruggesteun {zn.}
support 
backing 
advocacy
endorsement
espousal
behalf
We hebben jouw steun nodig.
We need your support.
dragen, schoren, steunen, ondersteunen, ruggesteunen, schragen {ww.}
to support 
to back up
to stand by
to back 
to second 
to uphold
to maintain 
to espouse
to countenance 
to sustain 

ik ruggesteun

I support
» meer vervoegingen van to support

Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
I dared to support his opinion.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
bijstaan, ruggensteunen, ruggesteunen, rugsteunen, geruggensteund {ww.}
to support
to plunk for
to plump for
to indorse
to endorse
to back

ik ruggesteun

I support
» meer vervoegingen van to support

rugsteunen, ruggensteunen, ruggesteunen, geruggensteund, gerugsteund {ww.}
to sustain
to hold up
to support
to hold

ik ruggesteun

I sustain
» meer vervoegingen van to sustain