Vertaling van som

Inhoud:

Nederlands
Engels
bedrag [o], som, somma, summa, totaal, totaalbedrag, totaalcijfer {zn.}
sum 
amount 
aggregate 
Het plan vereist een grote som geld.
The plan requires a large sum of money.
Het geheel is meer dan de som der delen.
The whole is greater than the sum of the parts.
bedrag [o] (het ~), som [m] (de ~), somma, beloop [o] (het ~), schijf [m] (de ~) {zn.}
sum
sum of money
amount
amount of money
Tatoeba: Omdat taal meer is dan een som van woorden.
Tatoeba: Because a language is more than the sum of its words.
Dit bedrag is inclusief belasting.
This amount includes tax.
totaal [o] (het ~), som [m] (de ~) {zn.}
sum
total
amount
De som van de kwadraten van de rechthoekszijden is gelijk aan het kwadraat van de hypotenusa.
The sum of the squares of the legs is equal to the square of the hypotenuse.
Het geld dat Chris nog niet heeft terugbetaald hoopt op tot een grote som.
The money that Chris has not paid back adds up to a large sum.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Het plan vereist een grote som geld.

The plan requires a large sum of money.

Het geheel is meer dan de som der delen.

The whole is greater than the sum of the parts.

Tatoeba: Omdat taal meer is dan een som van woorden.

Tatoeba: Because a language is more than the sum of its words.

De som van de kwadraten van de rechthoekszijden is gelijk aan het kwadraat van de hypotenusa.

The sum of the squares of the legs is equal to the square of the hypotenuse.

Het geld dat Chris nog niet heeft terugbetaald hoopt op tot een grote som.

The money that Chris has not paid back adds up to a large sum.


Gerelateerd aan som

bedrag - somma - summa - totaal - totaalbedrag - totaalcijfer - beloop - schijfgoed - alles