Vertaling van stuur

Inhoud:

Nederlands
Engels
stuur [o], roer [o] {zn.}
wheel 
handlebar
helm 
rudder 
handlebars
Hij viel in slaap achter het stuur en had een ongeval.
He fell asleep behind the wheel and had an accident.
stuur [o], stuurtoestel [o], joystick [m] {zn.}
steering-wheel
joystick 
leiding [v], stuur [o], leidsel {zn.}
channel 
stuur [o] (het ~) {zn.}
wheel
steering wheel
besturen, dirigeren, mennen, richten, sturen {ww.}
to drive 
to refer
to lead 
to head 
to conduct 
to steer 
to manage 
to guide 
to direct 

ik stuur

I drive
» meer vervoegingen van to drive

Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
Did your uncle let you drive his car?
Ge kunt niet te oplettend zijn bij het besturen van een auto.
You cannot be too careful when you drive a car.
doen toekomen, sturen, opsturen, zenden, opzenden, verzenden {ww.}
to send 
to submit 
to remit
to transmit

ik stuur

I send
» meer vervoegingen van to send

Gelieve ons meer informatie te zenden.
Please send us more information.
Kun je dat per e-mail sturen?
Can you send that by email?
besturen, sturen {ww.}
to steer 
to drive 
to fly 

ik stuur

I drive
» meer vervoegingen van to drive

sturen {ww.}
to operate
to control

ik stuur

I operate
» meer vervoegingen van to operate

sturen {ww.}
to send
to direct

ik stuur

I send
» meer vervoegingen van to send

We zouden Jordan naar het ziekenhuis moeten sturen.
We ought to send Jordan to the hospital.
Ik heb hem gevraagd ons het boek op te sturen.
I asked her to send us the book.
sturen {ww.}
to channelise
to channelize
to direct
to guide
to head
to maneuver
to manoeuver
to manoeuvre
to point
to steer

ik stuur

I direct
» meer vervoegingen van to direct

besturen, sturen {ww.}
to drive

ik stuur

I drive
» meer vervoegingen van to driveVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Stuur het naar me op.

Send it to me.

Stuur me alsjeblieft een kaartje zodra je aankomt.

Please send me a letter as soon as you arrive.

Zodra ik het heb, stuur ik het naar je door.

As soon as I have it, I'll forward it to you.

De politie arresteerde hem wegens dronkenschap achter het stuur.

The police arrested him for drinking and driving.

Hij viel in slaap achter het stuur en had een ongeval.

He fell asleep behind the wheel and had an accident.

Vorige week heb ik u een brief gestuurd en vandaag stuur ik u er nog één.

I sent you a letter last week and I'll send you one more today.