Vertaling van te

Inhoud:

Nederlands
Engels
te, al te, te veel, te zeer {bw.}
too 
too much
overly
aan, jegens, met, om, op, te, tot, voor, in {vz.}
at 
by 
on 
upon 
over 
in, binnen, per, te, op {vz.}
a 
in 
inside 
into 
per 
on 
an 
aboard

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Te laat.

Too late.

Hij was te moe om te studeren.

He was too tired to study.

Probeer gewicht te verliezen door te joggen.

Try to lose weight by jogging.

Ik ben te moe om te rennen.

I am too tired to run.

Je bent te jong om te trouwen.

You're too young to marry.

Niemand is te oud om te leren.

Nobody is too old to learn.

Hij was te kwaad om te spreken.

He was too angry to speak.

Het is te warm om te werken.

It is too hot to work.

Dit boek is te moeilijk te begrijpen.

This book is too difficult to understand.

Ik heb te veel te doen.

I've got too much to do.

Ik begon te huilen.

I began to cry.

Het begon te gieten.

It started to rain in torrents.

Je begon te huilen.

You began to cry.

Spreek ik te snel?

Am I talking too fast?

Het is te heet.

It is too hot.


Gerelateerd aan te

al te - te veel - te zeer - aan - jegens - met - om - op - tot - voor - in - binnen - per