Vertaling van om

Inhoud:

Nederlands
Engels
aan, jegens, met, om, op, te, tot, voor, in {vz.}
at 
by 
on 
upon 
over 
door, uit, vanwege, voor, wegens, met, om {vz.}
because of
for 
for sake of
on account of
owing to
through 
at 
OM [o] (het ~), O.M. {zn.}
prosecution
criminal prosecution

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Oog om oog, tand om tand.

An eye for an eye and a tooth for a tooth.

Ik krijs om ijs.

I scream for ice cream.

Je tijd is om.

Your time is over.

Ze bedelt om geld.

She panhandles for money.

Kunst om de kunst.

Art for art's sake.

Om het even.

Whatever.

Ze was te trots om hem om hulp te vragen.

She was too proud to ask him for help.

Het heeft geen zin om me om geld te vragen.

It's no use asking me for money.

Alles gebeurt om een reden.

Everything happens for a reason.

Wek me om zeven uur.

Wake me up at seven.

Ik lachte om zijn mop.

I laughed at his joke.

Ze hakten de boom om.

They cut down the tree.

De baby weende om melk.

The baby cried for milk.

Ze vroeg mij om hulp.

She asked me for help.

We ontbijten om zeven uur.

We have breakfast at seven.


Gerelateerd aan om

aan - jegens - met - op - te - tot - voor - in - door - uit - vanwege - wegens - OM - O.M.