Vertaling van door

Inhoud:

Nederlands
Engels
door, met, per {vz.}
by 
by means of
on 
through 
with 
door, uit, vanwege, voor, wegens, met, om {vz.}
because of
for 
for sake of
on account of
owing to
through 
at 
door {vz.}
by 
door, doorheen, door ... heen, via {vz.}
through 
across 
aan, sedert, sinds, van, vanaf, door, met ingang van {vz.}
by 
from 
of 
since 
on 
doorbellen {ww.}
to progress
to pass on
to move on
to march on
to go on
to advance

ik bel door
jij belt door

I progress
you progress
» meer vervoegingen van to progress


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Hij is door en door een Amerikaan.

He's American through and through.

Hij stierf door zuurstofgebrek.

He died from lack of oxygen.

Hij ging door zingen.

He kept on singing.

Ga door met werken!

Go ahead with your work.

Tom wordt gepest door Mary.

Tom is being bullied by Mary.

Hij rilt door de kou.

He’s shivering because of the cold.

Barbara werd door Alister gedood.

Barbara was killed by Alister.

Hij reisde door heel Europa.

He traveled all over Europe.

Gelieve mij door te laten.

Let me pass, please.

Ze ging door met werken.

She went on working.

Mary werd ontvoerd door piraten.

Mary was kidnapped by pirates.

Snij het door de helft.

Cut it in half.

Je draaft een beetje door.

You're carrying this too far.

Ze ging door met werken.

She continued working.

We brachtten de nacht door in Hakone.

We stayed overnight in Hakone.


Gerelateerd aan door

met - per - uit - vanwege - voor - wegens - om - doorheen - door ... heen - via - aan - sedert - sinds - van - vanafdoorgeven