Vertaling van ver

Inhoud:

Nederlands
Engels
ver {bn.}
distant
remote
bij-, minder belangrijk, ver, zij-, zijdelings {bn.}
incidental
side
afgelegen, ver, veraf, verafgelegen, verwijderd, ververwijderd {bn.}
distant 
far 
remote 
faraway
achteraf, afgelegen, ver {bw.}
far away
remotely 
afar
far 
afield
ver, verwijderd {bn.}
distant
remote
gevorderd, ver {bn.}
advanced 
ahead 
along 
ver {bn.}
distant
remote
removed
gevorderd, ver {bn.}
advanced
verreweg, ver, verre {bw.}
by far
far and away
out and away


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Zuid-Afrika is ver weg.

South Africa is far away.

Je bent te ver gegaan!

You've gone too far!

Het is niet zo ver.

It's not so far.

Is het hier ver vandaan?

Is it far from here?

Ver (weg)

Far

Hij woont ver van mijn huis.

He lives far away from my house.

Zijn huis is niet ver van hier.

His house is not far from here.

Hoe ver is het naar het vliegveld?

How far is it to the airport?

Het is niet ver van het hotel.

It is not far away from the hotel.

Wat je van ver haalt, is lekker.

What you get from far is tasty.

Hoe ver is het van hier?

How far is it from here?

Mijn huis ligt ver over de zee.

My home lies far across the sea.

Is uw school ver van uw huis?

Is your school far away from your house?

Van ver bekeken is ze een schoonheid.

Seen from a distance, she's a beauty.

Het is niet ver van Parijs.

It is not far to Paris.