Vertaling van verzamelen

Inhoud:

Nederlands
Engels
verzamelen, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenkrijgen, rapen, samenbrengen, verenigen, vergaren, paren, vergaderen, accumuleren, ophopen, opeenhopen {ww.}
to collect
to accumulate
to roll up
to hoard
to compile
to amass
to stack
to pile up
to heap 

wij verzamelen
jullie verzamelen
zij verzamelen

we collect
you collect
they collect
» meer vervoegingen van to collect

Autoramen verzamelen vorst op winterse ochtenden.
Car windows accumulate frost on winter mornings.
Ze probeerden hout te verzamelen in het bos.
They tried to collect wood from the forest.
samenvoegen, aggregeren, bijeenhopen, verzamelen {ww.}
to aggregate 
to combine

wij verzamelen
jullie verzamelen
zij verzamelen

we combine
you combine
they combine
» meer vervoegingen van to combine

Grote hoeveelheden data kunnen moeilijk te aggregeren zijn.
High volumes of data can be difficult to aggregate.
verzamelen, collectioneren, sparen {ww.}
to collect
to gather
to pull together
to garner

wij verzamelen
jullie verzamelen
zij verzamelen

we collect
you collect
they collect
» meer vervoegingen van to collect

Je moet meer informatie verzamelen.
You must gather further information.
Alle zinnen die we verzamelen geven we uit onder de licentie Creatieve Commons - Naamsvermelding.
We're releasing all the sentences we collect under the Creative Commons Attribution license.
groeperen, ophopen, verzamelen {ww.}
to assemble 

wij verzamelen
jullie verzamelen
zij verzamelen

we assemble
you assemble
they assemble
» meer vervoegingen van to assemble

collecteren, innen, inzamelen, oogsten, plukken, rapen, verzamelen {ww.}
to collect 
to gather
to raise 
to assemble 
to pick up

wij verzamelen
jullie verzamelen
zij verzamelen

we collect
you collect
they collect
» meer vervoegingen van to collect

Maar weet je, het zou toch jammer zijn om al deze zinnen te verzamelen en voor onszelf te houden, omdat je er zoveel mee kunt doen. Daarom is Tatoeba open. Onze broncode…
But you know, it would be sad to collect all these sentences, and keep them for ourselves. Because there's so much you can do with them. Which is why Tatoeba is open.…
samenkomen, verenigen, verzamelen, bijeenkomen {ww.}
to meet
to get together

wij verzamelen
jullie verzamelen
zij verzamelen

we meet
you meet
they meet
» meer vervoegingen van to meet

Laten we overmorgen samenkomen.
Let's meet the day after tomorrow.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Je moet meer informatie verzamelen.

You must gather further information.

Autoramen verzamelen vorst op winterse ochtenden.

Car windows accumulate frost on winter mornings.

Ze probeerden hout te verzamelen in het bos.

They tried to collect wood from the forest.

Alle zinnen die we verzamelen geven we uit onder de licentie Creatieve Commons - Naamsvermelding.

We're releasing all the sentences we collect under the Creative Commons Attribution license.

Ze verdienen hun brood met het verzamelen en verkopen van oude kranten.

They earn their living by collecting and selling old newspapers.

Maar weet je, het zou toch jammer zijn om al deze zinnen te verzamelen en voor onszelf te houden, omdat je er zoveel mee kunt doen. Daarom is Tatoeba open. Onze broncode is open. Onze gegevens zijn open.

But you know, it would be sad to collect all these sentences, and keep them for ourselves. Because there's so much you can do with them. Which is why Tatoeba is open. Our source code is open. Our data is open.