Vertaling van verenigen

Inhoud:

Nederlands
Engels
verenigen {ww.}
to unify
to unite 
to amalgamate
to join 

wij verenigen
jullie verenigen
zij verenigen

we unify
you unify
they unify
» meer vervoegingen van to unify

Hij heeft geprobeerd de verschillende groepen te verenigen.
He tried to unify the various groups.
Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.
As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
verzamelen, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenkrijgen, rapen, samenbrengen, verenigen, vergaren, paren, vergaderen, accumuleren, ophopen, opeenhopen {ww.}
to collect
to accumulate
to roll up
to hoard
to compile
to amass
to stack
to pile up
to heap 

wij verenigen
jullie verenigen
zij verenigen

we collect
you collect
they collect
» meer vervoegingen van to collect

Autoramen verzamelen vorst op winterse ochtenden.
Car windows accumulate frost on winter mornings.
Ze probeerden hout te verzamelen in het bos.
They tried to collect wood from the forest.
aaneenvoegen, bijeenbrengen, samenbrengen, verenigen {ww.}
to unite 
to combine
to assemble 
to join 

wij verenigen
jullie verenigen
zij verenigen

we unite
you unite
they unite
» meer vervoegingen van to unite

verenigen, scharen, groeperen, aaneensluiten {ww.}
to unite
to unify

wij verenigen
jullie verenigen
zij verenigen

we unite
you unite
they unite
» meer vervoegingen van to unite

samenkomen, verenigen, verzamelen, bijeenkomen {ww.}
to meet
to get together

wij verenigen
jullie verenigen
zij verenigen

we meet
you meet
they meet
» meer vervoegingen van to meet

Laten we overmorgen samenkomen.
Let's meet the day after tomorrow.
samendoen, synthetiseren, verenen, samenvoegen, verenigen {ww.}
to join
to bring together

wij verenigen
jullie verenigen
zij verenigen

we join
you join
they join
» meer vervoegingen van to joinVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Hij heeft geprobeerd de verschillende groepen te verenigen.

He tried to unify the various groups.

Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.

As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.

Het is altijd mogelijk om een aanzienlijk aantal mensen te verenigen in liefde, zolang er andere mensen overblijven om hun agressieve uitingen te incasseren.

It is always possible to bind together a considerable number of people in love, so long as there are other people left over to receive manifestations of their aggressiveness.