Vertaling van voornaam

Inhoud:

Nederlands
Engels
voornaam {zn.}
first name
forename
Hoe wordt je voornaam uitgesproken?
How does one pronounce your first name?
Wat is de voornaam van mijnheer Johnson?
What is Mr. Johnson's first name?
voornaam [m] (de ~) {zn.}
first name
given name
forename
Ze heeft een zeldzame voornaam.
She has a rare given name.
aanzienlijk, aristocratisch, deftig, voornaam, voornáám {bn.}
aristocratic
belangrijk, erg, ernstig, voornaam, zwaar, zwaarwichtig {bn.}
important 
serious 
grave 
key 
significant
weighty
bad 
gewichtig, important, groot, belangrijk, zwaarwegend, significant, voornaam {bn.}
authoritative
important
gedistingeerd, notabel, patricisch, aanzienlijk, voornaam {bn.}
aristocratic
aristocratical
blue
blue-blooded
gentle
patrician

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Hoe wordt je voornaam uitgesproken?

How does one pronounce your first name?

Ze heeft een zeldzame voornaam.

She has a rare given name.

Wat is de voornaam van mijnheer Johnson?

What is Mr. Johnson's first name?