Vertaling van zwaar

Inhoud:

Nederlands
Engels
zwaar {bw.}
heavily 
lastig, moeilijk, zwaar {bw.}
hardly 
not easily
with difficulty
moeilijk, moeitevol, moeizaam, zuur, zwaar {bn.}
challenging
exacting
formidable 
hard 
heavy 
tough 
arduous
drukkend, zwaar {bn.}
burdensome
heavy 
onerous
weighty
stodgy
laag, zwaar {bn.}
deep 
low 
moeilijk, lastig, slim, zwaar {bn.}
difficult 
hard 
tough 
arduous
belangrijk, erg, ernstig, voornaam, zwaar, zwaarwichtig {bn.}
important 
serious 
grave 
key 
significant
weighty
bad 
fiks, geducht, krachtig, sterk, straf, zwaar {bn.}
strong 
vigorous 
forceful 
tough 
stallwart
bar, duchtig, hard, straf, streng, zwaar {bn.}
severe 
strict 
austere
hard 
harsh 
sharp 
stark 
stern 
tough 
bad 
inspannend, zwaar {bn.}
hard 

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Dit boek is zwaar.

This book is heavy.

Deze tafel is zwaar.

This table is heavy.

Het leven van een bankier is zwaar.

A banker's life is difficult.

Is het werk te zwaar voor u?

Is the work too hard for you?

Het meisje was zwaar verwond in het verkeersongeluk.

The girl was badly injured in the traffic accident.

Hij is twee keer zo zwaar als zijn vrouw.

He is twice as heavy as his wife.

Ik ben thuis gebleven, omdat ik zwaar verkouden was.

I stayed home because I had a bad cold.

We moeten hem dringend naar het ziekenhuis brengen, hij is zwaar gewond.

We have to rush him to the hospital, he is badly injured.


Gerelateerd aan zwaar

lastig - moeilijk - moeitevol - moeizaam - zuur - drukkend - laag - slim - belangrijk - erg - ernstig - voornaam - zwaarwichtig - fiks - geducht