Vertaling van belangrijk

Inhoud:

Nederlands
Engels
belangrijk, erg, ernstig, voornaam, zwaar, zwaarwichtig {bn.}
important 
serious 
grave 
key 
significant
weighty
bad 
gewichtig, important, groot, belangrijk, zwaarwegend, significant, voornaam {bn.}
authoritative
important
veel, aanzienlijk, beduidend, belangrijk {bw.}
importantly
significantly
aardig, beduidend, considerabel, fors, merkelijk, aanzienlijk, flink, groot, hoog, belangrijk, knap, gevoelig, behoorlijk, heel {bn.}
considerable

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Dat is niet belangrijk.

This is not important.

Het is niet belangrijk.

It's not important.

Ik vind vroeg opstaan belangrijk.

I believe in early rising.

Water is belangrijk voor mensen.

Water is important for people.

Hij is een belangrijk persoon.

He is a person of importance.

Niet winnen is belangrijk, maar deelnemen.

The important thing is not to win but to take part.

Ik wacht op een zeer belangrijk telefoontje.

I'm waiting for a very important call.

Er is niets zo belangrijk als vriendschap.

There is nothing as important as friendship.

Naar mijn mening is Esperanto erg belangrijk.

In my opinion, Esperanto is very important.

Wat hij zegt, is heel belangrijk.

What he says is very important.

Er is niets zo belangrijk als vriendschap.

There is nothing so important as friendship.

Ik vind het belangrijk om de waarheid te vertellen.

I think it's important to tell the truth.

Gebaren zijn erg belangrijk in communicatie tussen mensen.

Gestures are very important in human communication.

Ik vind het belangrijk hem de feiten te vertellen.

I think it's important to tell him the facts.

Het is belangrijk om veel boeken te lezen.

It's important to read a lot of books.