Vertaling van vragen

Inhoud:

Nederlands
Engels
vragen {ww.}
to ask 
to inquire

wij vragen
jullie vragen
zij vragen

we ask
you ask
they ask
» meer vervoegingen van to ask

Laten we Tom vragen.
Let's ask Tom.
Mag ik je iets vragen?
Can I ask you a question?
inviteren, noden, uitnodigen, vragen {ww.}
to invite 

wij vragen
jullie vragen
zij vragen

we invite
you invite
they invite
» meer vervoegingen van to invite

Je mag uitnodigen wie je wilt.
You may invite anyone you like.
Ik zou je graag uitnodigen om te komen eten
I would like to invite you to dinner
inroepen, verzoeken, vragen, aanvragen {ww.}
to ask 
to ask for
to seek 
to request 
to beg 
to apply 
to bid 
to apply for

wij vragen
jullie vragen
zij vragen

we ask
you ask
they ask
» meer vervoegingen van to ask

Waarom vragen we hem niet om advies?
Why don't we ask for his advice?
Aarzel niet om raad te vragen.
Don't hesitate to ask for advice.
kwestie [v], vraag (mv. vragen) [v] {zn.}
question 
query
inquiry 
point 
issue 
inquiry 
Goeie vraag.
That's a good question.
Ik heb een vraag.
I have a question.
aanvraag [v], aanzoek [o], verzoek, vraag (mv. vragen) [v] {zn.}
request 
petition
application 
bid 
appeal 
plea
Ik zal zijn verzoek accepteren.
I will accept his request.
Ze wees mijn verzoek af.
She turned down my request.
vraag (mv. vragen) [m] (de ~) {zn.}
inquiring
questioning
kwestie [v] (de ~), vraagstuk [o] (het ~), vraag (mv. vragen) [m] (de ~), probleem [o] (het ~) {zn.}
question
head
Ik heb een vraag.
I've got a question.
Antwoord op de vraag.
Answer the question.
opgave [m] (de ~), opgaaf, vraag (mv. vragen) [m] (de ~), opdracht [m] (de ~) {zn.}
example
exercise
kooplust [m] (de ~), belangstelling, vraag (mv. vragen) [m] (de ~) {zn.}
demand
Is er veel vraag naar deze goederen?
Is there much demand for these goods?
Er is niet genoeg vraag naar dit product.
There is not enough demand for this product.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Laten we Tom vragen.

Let's ask Tom.

Heeft u nog vragen?

Do you have any further questions?

Ga hulp vragen.

Go get help.

Mag ik je iets vragen?

Can I ask you a question?

Bob kan alle vragen beantwoorden.

Bob can answer all the questions.

Moet ik alle vragen beantwoorden?

Do I have to answer all of the questions?

Mag ik je iets vragen?

May I ask you a question?

Mag ik je iets vragen?

Do you mind if I ask you a question?

We vragen ons af waarom.

We wonder why.

Mag ik je iets vragen?

Might I ask you a question?

Ik kon alle vragen beantwoorden.

I was able to answer all the questions.

Waarom vragen we hem niet om advies?

Why don't we ask for his advice?

Ik zal je vandaag verder niets vragen.

I won't ask you anything else today.

Hij stelde enige vragen over het wiskundeproefwerk.

He asked me some questions about the math test.

Ik zou twee vragen willen stellen.

I would like to ask two questions.


Gerelateerd aan vragen

inviteren - noden - uitnodigen - inroepen - verzoeken - aanvragen - kwestie - vraag - aanvraag - aanzoek - verzoek - vraagstuk - probleem - opgave - opgaafmededeling - troubles - werklast - neiging