Vertaling van waarschijnlijk

Inhoud:

Nederlands
Engels
waarschijnlijk {bn.}
likely 
probable 
waarschijnlijk {bw.}
probably
feasibly
likely 
aannemelijk, waarschijnlijk {bn.}
plausible
credible 
feasible
likely 
probable 
reasonable 
allicht, vast, waarschijnlijk, wel, zeker {bw.}
probably
likely 
allicht, vast, waarschijnlijk, wel, zeker {bw.}
probably
likely 

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Waarschijnlijk niet.

Probably not.

Hij slaapt waarschijnlijk.

He's probably sleeping.

Hij komt waarschijnlijk niet.

He probably won't come.

Welk team zal waarschijnlijk winnen?

Which team is likely to win?

Waarschijnlijk brandt ze in de hel.

She is probably burning in hell.

We zijn waarschijnlijk een paar dagen weg.

We'll probably be away for a few days.

Hij is het waarschijnlijk al vergeten.

He probably forgot about it.

Je kunt waarschijnlijk wel raden wat er gaat gebeuren.

You can probably guess what happens though.

Ook al kan je waarschijnlijk raden wat er gaande is.

Although you can probably guess what's happening.

Tatoeba: Ontving je een PM? Je zit waarschijnlijk in nesten...

Tatoeba: Got a PM? You're probably in trouble...

Dat was waarschijnlijk wat hun beslissing beïnvloed heeft.

That was probably what influenced their decision.

We krijgen waarschijnlijk niet veel sneeuw deze winter.

We probably won't have much snow this winter.

Als het u zo verteld is, klopt het waarschijnlijk.

If this is the way you were told, it is probably correct.

Indien Tom niet zo onzeker was geweest, zou hij waarschijnlijk Mary's liefde hebben aanvaard.

If Tom hadn't been so insecure, he could probably have accepted Mary's love.

De vorige e-mail die ik stuurde was waarschijnlijk niet duidelijk. Je moet niets bevestigen.

The email that I sent previously was probably not clear. You don't need to submit anything.


Gerelateerd aan waarschijnlijk

aannemelijk - allicht - vast - wel - zeker