Vertaling van wacht

Inhoud:

Nederlands
Engels
wacht, schildwacht {zn.}
guard 
sentinel
sentry
wacht, scheepswacht {zn.}
watch 
bewaarder [m], bewaker [m], hoeder, wacht, wachter {zn.}
warder 
warden
marshal
watchman
guard 
dienst [m], wacht {zn.}
service 
stint
duty 
In het Stalinistische tijdperk werden gevangenen in concentratiekampen slaven in dienst van de staat.
During the Stalinist era, prisoners at concentration camps became slaves in service of the state.
garde [v], wacht, lijfwacht {zn.}
guard 
wachten, verwachten, te wachten staan {ww.}
to wait 
to expect 
to await 

ik wacht
jij wacht
hij/zij/het wacht

I wait
you wait
he/she/it waits
» meer vervoegingen van to wait

Het werk kan wachten.
The work can wait.
Ik kan alleen maar wachten.
I can only wait.
wachten {ww.}
to wait
to hold off
to hold back

ik wacht
jij wacht
hij/zij/het wacht

I wait
you wait
he/she/it waits
» meer vervoegingen van to wait

Vroeg Tom ons te wachten?
Did Tom ask us to wait?
We moeten op hem wachten.
We have to wait for him.
oppassen, hoeden, wachten, waken {ww.}
to watch
to watch out
to look out

ik wacht
jij wacht
hij/zij/het wacht

I watch
you watch
he/she/it watches
» meer vervoegingen van to watch

verwachten, wachten {ww.}
to await
to expect
to look
to wait

ik wacht
jij wacht
hij/zij/het wacht

I await
you await
he/she/it awaits
» meer vervoegingen van to await

wachten {ww.}
to wait

ik wacht
jij wacht
hij/zij/het wacht

I wait
you wait
he/she/it waits
» meer vervoegingen van to waitVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Wacht tot morgenochtend.

Wait until tomorrow morning.

Wacht je ergens op?

Are you waiting for something?

Ik wacht al uren lang.

I've been waiting for hours.

Ik wacht op mijn moeder.

I'm waiting for my mother.

Wacht alsjeblieft tot hij terugkomt.

Please wait till he comes back.

Ik hoop dat hij op me wacht.

I hope he will wait for me.

Kom Emilia ! Je vader wacht op jou.

Come, Emilia! Your father is waiting for you.

Ik wacht op een zeer belangrijk telefoontje.

I'm waiting for a very important call.

Wacht tot ik tot tien tel.

Wait till I count ten.

Wacht op mij. Ik ben er over een minuut of tien.

Wait for me. I'll be there in a minute or ten.

Ik wil dat je op me wacht totdat ik klaar ben met mijn werk om zeven uur.

I want you to wait for me until I get through with work at 7.

Een Engelsman, een Belg en een Nederlander gaan een café binnen en nemen plaats aan de toog. Zegt de barkeeper: "Wacht even, is dit een mop of zo?"

An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, "Wait a minute, is this a joke or what?"

"Wacht even," zei Dima, terwijl hij zijn telefoon tevoorschijn haalde, "ik weet iemand die me wel wat geld zou kunnen lenen."

"Hold on," Dima said, taking out his phone. "I know someone who could lend me some money."

"Fanta drinken en noobs vertellen dat ze hun kop moeten houden," antwoordde Al-Sayib, terwijl hij een slokje van de eerdergenoemde Fanta nam. "Wacht even, met wie spreek ik?"

"Drinking Fanta and telling noobs to shut up," Al-Sayib replied, taking a sip of the aforementioned Fanta. "Wait, who is this?"