Betekenis van:
ruffle

to ruffle
Werkwoord
discompose

Hyperoniemen

to ruffle
Werkwoord
trouble or vex

Hyperoniemen

to ruffle
Werkwoord
van stof
pleat or gather into a ruffle

Synoniemen

Hyperoniemen

to ruffle
Werkwoord
to walk with a lofty proud gait, often in an attempt to impress others

Synoniemen

Hyperoniemen

to ruffle
Werkwoord
erect or fluff up

Synoniemen

Hyperoniemen

to ruffle
Werkwoord
disturb the smoothness of

Synoniemen

Hyperoniemen

to ruffle
Werkwoord
mix so as to make a random order or arrangement

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

to ruffle
Werkwoord
stir up (water) so as to form ripples

Synoniemen

Hyperoniemen

to ruffle
Werkwoord
twitch or flutter

Synoniemen

Hyperoniemen

ruffle
Zelfstandig naamwoord
strook stof aan kleding
a strip of pleated material used as a decoration or a trim

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

ruffle
Zelfstandig naamwoord
grote ruzie op de openbare weg
a noisy fight

Synoniemen

Hyperoniemen

ruffle
Zelfstandig naamwoord
a high tight collar

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

ruffle
Zelfstandig naamwoord
a noisy fight

Synoniemen

Hyperoniemen

ruffle
Zelfstandig naamwoord
doekje in de borstzak v.e. colbert
a high tight collar

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

ruffle
Zelfstandig naamwoord
a high tight collar

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

ruffle
Zelfstandig naamwoord
het ruzie maken; geruzie; kleingeestig gekibbel
a noisy fight

Synoniemen

Hyperoniemen

ruffle
Zelfstandig naamwoord
ruzie
a noisy fight

Synoniemen

Hyperoniemen