Betekenis van:
aanmelden

aanmelden
Werkwoord
 • aanmelden
"zich aanmelden bij [het leger]"
"zich als kandidaat aanmelden"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

aanmelden
Werkwoord
 • zich opgeven
"Piet wilde zich graag voor de cursus aanmelden."
aanmelden
Werkwoord
 • zich bekend maken met gebruikersnaam en wachtwoord
"Om gebruik te kunnen maken van het programma moest hij zich eerst aanmelden."
aanmelden
Werkwoord
 • zich willen laten gelden als
"zich als iemand aanmelden"
"zich als winnaar aanmelden"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

aanmelden
Werkwoord
 • communicatie met een centrale computer tot stand brengen via een modem of een toetsenbord op afstand
"Zich aanmelden via een wachtwoord"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. aanmelden van de vacature bij de openbare diensten voor arbeidsvoorziening;
 2. De lidstaten moeten deze keuringsinstanties bij de Commissie aanmelden.
 3. De lidstaten moeten de nationale instanties die bevoegd zijn voor de typegoedkeuring aanmelden bij de Commissie.
 4. DOOR DE LIDSTATEN IN ACHT TE NEMEN MINIMUMCRITERIA BIJ HET AANMELDEN VAN INSTANTIES
 5. Aanmeldende autoriteiten mogen uitsluitend conformiteitsbeoordelingsinstanties aanmelden die aan de eisen in artikel [R17] hebben voldaan.
 6. Aanmeldende autoriteiten mogen uitsluitend keuringsinstanties aanmelden die aan de eisen in artikel 26 hebben voldaan.
 7. Zo ja, kunt u toezeggen dat u de maatregel binnen 10 jaar opnieuw zult aanmelden?
 8. De Autoriteit is thans bezig met een herziening van haar formulieren voor het aanmelden van staatssteun.
 9. De lidstaten moeten uiterlijk op 30 juni 2010 hun nationale actieplannen voor energie uit hernieuwbare bronnen aanmelden bij de Commissie.
 10. Nederland zal iedere aanpassing van de overeenkomst om de effecten in te kopen, bij de Commissie aanmelden.
 11. Het baanvaknummer waaruit de spoorwegonderneming kan opmaken op welk baanvak de trein zich op het traject moet aanmelden.
 12. Belangstellenden kunnen zich op elk tijdstip van de geldigheidsduur van de lijst aanmelden, behalve tijdens de laatste drie maanden.
 13. Infrastructuurbeheerder aan spoorwegonderneming: Dit bericht bepaalt nauwkeurig waar en wanneer de trein zich op het traject moet aanmelden.
 14. Spanje moest deze maatregelen aanmelden omdat de voorwaarden voor vrijstelling van de aanmeldingsverplichting zoals bedoeld in genoemde verordening niet van toepassing zijn op de staatssteun voor de kolenmijnbouw.
 15. De lidstaten moeten de controle- en inspectiemiddelen waarmee zij voornemens zijn uitvoering aan dat programma te geven onverwijld bij het Bureau aanmelden.