Betekenis van:
inlichten

inlichten
Werkwoord
 • op de hoogte brengen; berichten; inlichten
"iemand inlichten over iets"
"iemand inlichten"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

inlichten
Werkwoord
 • opheldering geven
"De jongen liet zich inlichten door de politie."

Voorbeeldzinnen

 1. Inlichten van deelnemers
 2. asielzoekers de bevoegde autoriteiten moeten inlichten over hun huidige verblijfplaats of adres en hen zo spoedig mogelijk moeten inlichten wanneer zij van verblijfplaats of adres veranderen.
 3. de bevoegde autoriteit van de lidstaat van registratie inlichten telkens wanneer onderhavige regeling niet werd nageleefd;
 4. Bovendien kan de belanghebbende partij de aangezochte partij over de rechtsvordering inlichten.
 5. De spoorwegonderneming moet ook beschikken over methoden voor het inlichten van reizigers omtrent de nood- en veiligheidsprocedures op de trein.
 6. Tevens moet de spoorwegonderneming beschikken over methoden voor het inlichten van reizigers omtrent de nood- en veiligheidsprocedures op de trein.
 7. de erkende organisatie inlichten over alle uitzonderlijk en zonder medeweten en controle van de erkende organisatie uitgevoerd onderhoud;
 8. de bevoegde autoriteit van de lidstaat van registratie en de erkende organisatie inlichten wanneer het luchtvaartuig wordt verkocht;
 9. In bedoelde aanpak moeten ook de mechanismen worden omschreven waarmee het personeel de Commissie over de anomalie zal inlichten;
 10. voorlichtings- en adviesdiensten, waaronder het verstrekken van middelen om producenten en consumenten beter te kunnen inlichten, ook over de resultaten van onderzoek;
 11. Bij signaleringen met het oog op aanhouding kan de lidstaat die de alias heeft ingevoerd, alle andere lidstaten daarover inlichten door middel van een M-formulier.
 12. de bevoegde autoriteit van de lidstaat van registratie inlichten telkens wanneer onderhavige regeling door een van de partijen niet wordt nageleefd;
 13. Een exploitant moet de bevoegde nationale instantie inlichten wanneer hij de AVE niet langer gebruikt, waarop de bevoegde nationale instantie het Bureau hiervan op de hoogte stelt.
 14. Indien de positieve uitslagen bevestigd worden, worden de nodige maatregelen op het gebied van donormanagement genomen, waaronder het inlichten van de donor en follow-upprocedures.
 15. Eén of meer leden van het comité kunnen als waarnemers aan de vergaderingen van andere raadgevende comités van de Commissie deelnemen en het comité daarover inlichten.