Betekenis van:
afleveren

afleveren
Werkwoord
 • (goederen) op een bepaalde plaats brengen
"iets bij iemand/iets afleveren"
"een koelkast afleveren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

afleveren
Werkwoord
 • brengen naar en achterlaten op de plek van bestemming
"De koelkast werd thuis afgeleverd."

Voorbeeldzinnen

 1. voor andere bagage, vóór of op het tijdstip van het afleveren;
 2. het produceren, vervaardigen, extraheren, bereiden, aanbieden, te koop stellen, distribueren, verkopen, afleveren, ongeacht de voorwaarden, verhandelen, doorvoeren, vervoeren, in- of uitvoeren van drugs;
 3. Bovendien moet de communicatie-infrastructuur de oorspronkelijke pakketten bij de bestemmingslocatie afleveren met dezelfde prioritering als door het LAN van herkomst is toegekend.
 4. Deze maatregelen kunnen vervoersbeperkingen voor voertuigen of personen betreffen, die voeder leveren, eieren ophalen, pluimvee naar slachthuizen transporteren, te verwijderen karkassen verzamelen, evenals overige verplaatsingen van personeel, dierenartsen en personen die bedrijfsmaterieel afleveren.
 5. Als gevolg van de verwevenheid van de kapitaalmarkten is het tevens noodzakelijk dat auditors van derde landen degelijk werk afleveren wanneer dit van belang is voor de Europese kapitaalmarkt.
 6. „transshippers”: ondernemingen of personen die siervissen aan een aantal klein- of groothandelaren leveren, waarbij zij de zendingen namens hen invoeren, en die de afzonderlijke bestellingen rechtstreeks aan de klanten in de Gemeenschap afleveren.
 7. Voertuigen en apparatuur die op het bedrijf ten behoeve van het voederen worden gebruikt, worden op gezette tijden gereinigd, met name wanneer zij worden gebruikt voor het afleveren en distribueren van gemedicineerde diervoeders.
 8. Andere kantoormachines en -toestellen (bijvoorbeeld hectografen en stencilmachines, adresseermachines, machines voor het automatisch afleveren van bankbiljetten, machines voor het sorteren, het tellen of het verpakken van geld, potloodslijpmachines, perforeermachines en hechtmachines)
 9. Bijzonderheden, beperkingen en modaliteiten betreffende de civiele beschermingsbijstand die moet worden vervoerd, zoals gewicht, omvang, volume, vloeroppervlak, verpakking, eventuele gevaarlijke goederen, voorbereiding voertuig, vereisten met betrekking tot de behandeling, personeel dat de reis maakt en andere voorschriften op juridisch, hygiënisch, gezondheids- of douanegebied die van belang zijn voor het vervoer of voor het afleveren van de bijstand.
 10. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat, op hun grondgebied, de inrichtingen of ondernemingen die beroepsmatig afvalstoffen inzamelen of vervoeren, het ingezamelde en vervoerde afval in overeenstemming met de bepalingen van artikel 13 afleveren bij de geschikte verwerkingsinstallaties.
 11. Vtesse beweert dat de meeste bedrijven omvangrijke vergoedingen aan BT betalen voor het afleveren van telefoonverkeer en dat deze vergoedingen geen verband houden met de belastbare activa van deze bedrijven en daarom niet zouden moeten worden gebruikt bij een vergelijking van de belastingdruk.
 12. Personen of ondernemingen die op het grondgebied van de lidstaten kerntechnisch materiaal vervoeren of dit materiaal tijdelijk tijdens een transport in bezit hebben, mogen dit slechts in ontvangst nemen of afleveren tegen afgifte van een naar behoren ondertekend en gedateerd ontvangstbewijs.
 13. „geproduceerd verpakkingsafval”: de hoeveelheid verpakking die op het grondgebied van een lidstaat afval wordt in de zin van artikel 1 van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad [3], na te zijn gebruikt voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren of aanbieden van goederen;