Betekenis van:
bezorgen

bezorgen
Werkwoord
 • verschaffen
"iemand kaarten voor een concert bezorgen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

bezorgen
Werkwoord
 • ''iemand iets ~'': bij iemand aan huis afleveren
"Hij kreeg een groot pak bezorgd."
bezorgen
Werkwoord
 • (goederen) op een bepaalde plaats brengen
"iets aan huis bezorgen"
"een bestelling bij iemand bezorgen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

bezorgen
Werkwoord
 • voor uitgave gereed maken

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Kantoor dat alle douanedocumentatie kan bezorgen
 2. de nationale referentielaboratoria details bezorgen van analysemethoden, m.i.v. referentiemethoden
 3. Correcte gegevens over de minderheden in Albanië bezorgen.
 4. De lidstaat mag een kopie van de gegevens eveneens bezorgen aan de secretaris van de SEAFO.
 5. De EVA-Staten zullen op verzoek een lijst van feestdagen aan de Autoriteit bezorgen.
 6. specifieke delen of specifieke monsters van de gebruikte materialen te bezorgen, en/of
 7. Kunnen de autoriteiten van uw land monsters of modellen van het reclamemateriaal bezorgen?
 8. bezorgen aan de Commissie van een jaarlijks verslag over de huidige toestand van de Europese Onderzoeksruimte.
 9. Bij hun aanvraag tot erkenning bezorgen producentenorganisaties de volgende informatie en documenten:
 10. De Commissiediensten kunnen ook regelmatig informatie bezorgen betreffende de mogelijke vervolgacties die zijn ondernomen.
 11. Dieren mogen niet op dergelijke plaatsen worden opgesloten in klimaatomstandigheden die hun ernstig ongemak kunnen bezorgen.
 12. Daartoe bezorgen de begunstigden de bevoegde autoriteit van de lidstaat de ontwerpen van het materiaal.
 13. na goedkeuring, een kopie van het onderhoudsprogramma van het luchtvaartuig aan de eigenaar bezorgen,
 14. Wanneer het Comité daarom formeel verzoekt, bezorgen de Commissiediensten schriftelijke opmerkingen betreffende de opinies of het advies van het Comité.
 15. Op die manier zou de informatie die deze autoriteiten aan het RAPEX-contactpunt bezorgen, correct en volledig moeten zijn.