Betekenis van:
algeheel

algeheel
Bijvoeglijk naamwoord
 • helemaal, geheel
"De algehele rotzooi werd voor straf opgeruimd door de kinderen."
algeheel
Bijvoeglijk naamwoord
 • totaal; totaal; geheel; compleet; volledig; helemaal; compleet; compleet; geheel; niet gedeeld
"algehele verwarring"
"een algeheel verbod op dergelijke reclame bleek niet haalbaar"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Algeheel verbod
 2. Algeheel functioneren van de onderneming
 3. algeheel evenwicht van de voordelen van de krachtens deze overeenkomst ondernomen activiteiten;
 4. de Raad te helpen bij de verdere ontwikkeling van een algeheel beleid voor Centraal-Azië;
 5. De lidstaten trekken elk algeheel verbod op commerciële communicatie van gereglementeerde beroepen in.
 6. Volgens de gegevens waarover de Commissie beschikt, heeft TB in 2004 geen algeheel herstructureringsplan ingediend om de schuld te herschikken.
 7. WestLB werd algeheel rechtsopvolger van Wfa (met uitzondering van de voor de overdracht opgeheven aansprakelijkheid van Wfa voor door de deelstaat aangegane schulden ten behoeve van de woningbouw).
 8. een akoestische test met een algeheel geluidsdrukniveau van 140 dB of meer (referentie: 20 μPa), of die een opgegeven vermogen van 4 kW of meer bezit; en
 9. Het stopzetten van de voortstuwingsinstallatie mag niet automatisch plaatsvinden, behalve in een situatie die tot ernstige schade, algeheel onklaar raken of explosie zou kunnen leiden.
 10. dat hij gedurende ten minste zes jaar communautaire wetgeving betreffende het algeheel verbod op vervoedering aan landbouwhuisdieren heeft toegepast en doen naleven.”;
 11. De hervormingen van de markt moeten met name resulteren in een beter algeheel aanpassingsvermogen van de economieën ten aanzien van veranderingen in de conjunctuurcyclus en langetermijntendensen zoals globalisering en technologische ontwikkeling.
 12. wanneer per doelonderneming te hoge drempels voor investeringstranches zijn voorzien, kan zij het maximumbedrag verlagen dat per investeringstranche wordt voorgesteld, of voor de financiering een algeheel maximumbedrag per doelonderneming vaststellen;
 13. Indien de Raad een wijziging goedkeurt van de bijlage bij Richtlijn 79/117/EEG die een algeheel verbod van de werkzame stof inhoudt, wordt de procedure voor die werkzame stof in het kader van deze verordening beëindigd.
 14. een akoestische test met een algeheel geluidsdrukniveau van 140 dB of meer (referentie: 20 μPa), of die een totaal opgegeven akoestisch vermogen van 4 kW of meer bezit; en
 15. De hervormingen van de markt en de investeringen in menselijk kapitaal moeten met name resulteren in een beter algeheel aanpassingsvermogen van de economieën ten aanzien van veranderingen in de conjunctuurcyclus en langetermijntendensen zoals globalisering en technologische ontwikkeling.