Betekenis van:
alliantie

alliantie (de ~ | meervoud allianties)
Zelfstandig naamwoord
 • bond van soevereine staten onder een centraal gezag
"een alliantie vormen"
"een alliantie met [Italië]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

alliantie
Zelfstandig naamwoord
 • een bondgenootschap

Voorbeeldzinnen

 1. Om het project te verwezenlijken, werd naar een ruime alliantie gezocht.
 2. De partijen willen via hun samenwerking een verregaande, langlopende strategische bilaterale alliantie opzetten, met de volgende hoofddoelstellingen:
 3. Vóór het ontstaan van de alliantie waren Air France en Alitalia de twee belangrijkste maatschappijen op de betrokken, elkaar overlappende markten, en voerden een harde concurrentie.
 4. Enkel indien de partijen moeten blijven afrekenen met voldoende concurrentiedruk op de markten waar deze concurrentie wordt beperkt door de alliantie, zal de consument een billijk deel van de verwachte kostenbesparing ontvangen in de vorm van verminderde prijzen.
 5. De Commissie erkent dat de alliantie in het algemeen bijdraagt tot het verbeteren van de productie en distributie van vervoersdiensten en tot het bevorderen van technische en economische vooruitgang.
 6. Uit de toetsing van de Commissie aan artikel 81 blijkt dat er een risico is dat de alliantie concurrentie uit de weg ruimt bij een aanzienlijk deel van het luchtvervoer van personen voor zeven stedenparen van herkomst en bestemming [6], met name Parijs–Milaan, Parijs–Rome, Parijs–Venetië, Parijs–Florence, Parijs–Napels en Milaan–Lyon.
 7. De uitvoering van het Europees pact voor de jeugd en van het Europees pact voor gendergelijkheid, maar ook de Europese Alliantie voor het gezin moeten aan deze levensloopbenadering bijdragen, met name dankzij een vlottere doorstroming van het onderwijs naar de arbeidsmarkt.
 8. Naar haar opvatting heeft de reden voor het feit dat er slechts één bindend bod is uitgebracht, eerder te maken met de dramatische verslechtering van de economische situatie in de Europese luchtvaartsector tijdens het privatiseringsproces, de deelname van Air France/KLM en British Airways aan andere transacties en de hoge kosten van een overstap naar een andere alliantie voor andere bieders dan Lufthansa.
 9. Volgens de Internationale Coöperatieve Alliantie is een coöperatie een autonome vereniging van personen die zich vrijwillig hebben verenigd om gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en doelstellingen te verwezenlijken door middel van een onderneming die zij collectief in eigendom hebben en een democratische machtsstructuur heeft [52].
 10. Gedefinieerd als „elke luchtvaartmaatschappij of groep van luchtvaartmaatschappijen die lid zijn van dezelfde alliantie (behalve de beide fuserende partijen en alle luchtvaartmaatschappijen waarover zij zeggenschap uitoefenen) die alleen of samen met anderen op basis van codesharing nieuwe of aanvullende concurrerende luchtvervoersdiensten aanbiedt”.
 11. Aangezien de doelstelling van de alliantie tussen Air France en Alitalia erin bestaat een multi-hubsysteem uit te bouwen om hun wereldwijde netwerken op elkaar aan te sluiten, zal de samenwerking nauwer zijn op de „bundel”-Frankrijk/Italië, die alle routes omvat tussen Frankrijk en Italië die door Air France en/of Alitalia worden aangevlogen, met uitzondering van binnenlandse of internationale vluchten voor af- of aanvoer.
 12. De Commissie is voornemens verder aan een consensus te bouwen over de essentiële aspecten van mediageletterdheid (definities, doelstellingen) en ondersteuning te bieden voor de analyse en uitwisseling van goede praktijken op het gebied van mediageletterdheid in de digitale omgeving, met inbegrip van de economie van de mediasector in Europa, met name door bijeenkomsten van het Contactcomité audiovisuele mediadiensten [10] te organiseren, evenementen in het kader van MEDIA 2007 [11] te bevorderen en te ondersteunen, samen te werken met de andere Europese instellingen en internationale organisaties zoals de Raad van Europa, UNESCO en de Alliantie van Beschavingen van de Verenigde Naties, alsook een publiek-privaat partnerschap op het gebied van mediageletterdheid te bevorderen.