Betekenis van:
confederatie

confederatie
Zelfstandig naamwoord
 • een samenwerkingsverband tussen soevereine staten die daarbij hun soevereiniteit behouden
"Het Gemenebest van Onafhankelijke Staten wordt door sommigen een confederatie genoemd."
confederatie (de ~ | meervoud confederaties)
Zelfstandig naamwoord
 • bond van soevereine staten onder een centraal gezag
"een confederatie van soevereine staten"
"de confederatie voor de kledingnijverheid"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. In dit besluit wordt met name het model vastgesteld van de kaarten die door de bevoegde organen van de Helvetische Confederatie worden uitgegeven,
 2. De beschikking is ook gericht aan de drie organisaties van landbouwcentrales (ASAJA, UPA en COAG) en de confederatie van landbouwcoöperatieven, CCAE, die allemaal tabaksproducenten vertegenwoordigen.
 3. OPMERKINGEN VAN BELANGHEBBENDEN — GEZAMENLIJK INGEDIENDE OPMERKINGEN VAN DE CONFEDERATIE VAN DE FINSE BOUWNIJVERHEID RT EN DE CENTRALE VERENIGING VAN AANNEMERS VAN GRONDWERKEN IN FINLAND
 4. De door de producenten gepleegde inbreuk betreft overeenkomsten en/of onderling afgestemde gedragingen tussen de drie landbouwerscentrales in Spanje [2]: ASAJA, UPA en COAG, en de confederatie van landbouwcoöperatieven (CCAE) [3] (hierna collectief „de vertegenwoordigers van de producenten” genoemd).
 5. De klacht is ingediend door de Europese confederatie van de schoenindustrie (hierna „de indiener” genoemd) namens producenten die goed zijn voor een groot deel, in dit geval meer dan 30 %, van de productie van schoeisel met een beschermende neuskap in de Gemeenschap.
 6. Toen deze „staking van betaling” in juni 2004 werd opgeheven, heeft de voorzitter van de Nationale Confederatie van likeurwijnproducenten met een gecontroleerde oorsprongsbenaming die opheffing verantwoord met het argument dat de Franse regering volgens hem van plan was de Franse producenten aan de hand van een jaarlijkse vergoeding en een schadeloosstelling voor de jaren 1994 tot 1997 te compenseren voor het accijnsverschil.
 7. De heer Fotis AGADAKOS, vice-secretaris voor financiën van de Griekse Algemene Confederatie van Werknemers, wordt benoemd tot lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor de verdere duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 20 september 2010.
 8. In het Europees Economisch en Sociaal Comité worden de volgende personen tot lid benoemd voor de verdere duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 20 september 2010: mevrouw Gabriela BISCHOFF, Bereichsleiterin Europapolitik im DGB (Hoofd van de dienst Europees beleid van de Duitse Confederatie van vakverenigingen — DGB); mevrouw Michaela ROSENBERGER, Vorstandsmitglied Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (Bestuurslid van de vakvereniging voor voeding, consumptie en horeca).
 9. Wat Zwitserland betreft, houdt deze verordening een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis als bedoeld in de tussen de Raad van de Europese Unie en de Zwitserse Confederatie ondertekende overeenkomst inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis [6]; deze ontwikkeling valt onder het gebied dat is genoemd in artikel 1, punt A, van Besluit 1999/437/EG juncto artikel 4, lid 1, van de Besluiten van de Raad van 25 oktober 2004, betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap, en inzake bepaalde toepassingsbepalingen van die overeenkomst [7].