Betekenis van:
bekorten

bekorten
Werkwoord
 • de tijdsduur minder lang laten zijn
"Hij wilde graag zijn reistijd bekorten door een andere route te kiezen."
bekorten
Werkwoord
 • korter maken; korter maken; minder lang worden; korter maken
"een artikel bekorten"
"[een staatsbezoek] bekorten tot [drie dagen]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. de periode tussen twee opeenvolgende verplichte technische controles bekorten;
 2. Ondersteuning voor het bekorten van vervoerstijden door gegarandeerde overdracht van treinen bij spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders.
 3. Een delegatiehoofd kan de voorzitter vragen in spoedgevallen de in lid 3 vermelde termijn te bekorten.
 4. Deelnemers mogen een plaatselijke „mirror”-site van het centrale archief installeren om verwerkingstijden te bekorten.
 5. Het andere delegatiehoofd kan de voorzitter vragen in spoedgevallen de in lid 3 en in artikel 2, lid 3, vermelde termijn te bekorten.
 6. het vergemakkelijken van de vergunningsprocedures voor projecten op het gebied van trans-Europese energienetwerken, teneinde de duur ervan te bekorten, in het bijzonder ten aanzien van projecten die van Europees belang zijn verklaard;
 7. indien een in internationaal verband vastgestelde procedure, waaraan alle lidstaten deelnemen, voorschrijft dat de deelnemers in dringende gevallen slechts de mogelijkheid hebben de normale termijnen voor het geven van een antwoord te bekorten.
 8. De vooraankondiging is slechts verplicht wanneer het totale geraamde bedrag van de opdrachten gelijk is aan of hoger is dan de in artikel 35 vastgestelde drempelwaarden en het Agentschap overeenkomstig artikel 48, lid 4, gebruik wil kunnen maken van de mogelijkheid de termijnen voor de ontvangst van de inschrijvingen te bekorten.
 9. de periode van 45 dagen tot 20 dagen bekorten, mits het onder b) bedoelde bedrijf van herkomst in de zes maanden onmiddellijk voorafgaande aan de dag van verzending van de varkens geen andere varkens heeft ontvangen, met uitzondering van gelten van een en hetzelfde bedrijf, of