Betekenis van:
verkorten

verkorten
Werkwoord
 • korter maken
"De duur van de concertserie werd verkort omdat het bezoekersaantal terugliep."
verkorten
Werkwoord
 • korter maken; korter maken; minder lang worden; korter maken
"de dagen beginnen al aardig te verkorten"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De bevoegde autoriteiten kunnen deze maximumtermijn verkorten.
 2. het verkorten van de looptijd van de overeenkomst.
 3. VASTSTELLING VAN FACTOREN DIE DE NUTTIGE LEVENSDUUR VERKORTEN
 4. KEUZE VAN MOTOREN VOOR DE VASTSTELLING VAN FACTOREN DIE DE NUTTIGE LEVENSDUUR VERKORTEN
 5. De calloptie van de emittent zou bij uitoefening uitsluitend de looptijd van het actief verkorten.
 6. De Commissie kan de in lid 1 vastgestelde termijn op verzoek van de lidstaat verkorten of met diens instemming verlengen.
 7. de mogelijkheid om de opslagperiode onder de in de communautaire regeling voorziene voorwaarden te verkorten of te verlengen.
 8. de geldigheidsduur verkorten van de in artikel 12 bedoelde toezichtsdocumenten die na de inwerkingtreding van deze maatregel worden afgegeven;
 9. Deze nomenclatuur wordt vastgesteld na beoordeling door het INC, met als doel om lange INCI-namen te verkorten.
 10. In dat verband is het zo dat de begunstigde onderneming haar balans vóór eind 2013 met 45 % zal verkorten ten opzichte van haar balans per 30 september 2008.
 11. De voorzitter kan, na instemming van de beide delegaties, de termijnen waarvan sprake in de leden 1 en 2 verkorten indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen.
 12. Zo bleek bijvoorbeeld dat de EU-producenten er in de beoordelingsperiode in slaagden hun productieproces te verbeteren en de leveringstermijnen te verkorten.
 13. nieuwe maatregelen neemt en die snel uitvoert om de bureaucratie drastisch te beperken en de procedures te verkorten, zodat het ondernemingsklimaat verbetert (met name voor het mkb en startende ondernemingen) en corruptie wordt tegengegaan;
 14. De onderneming wijst er voorts op dat de luchthaven van Leipzig weliswaar midden in Europa ligt, maar toch ver genoeg in het oosten om de vluchtduur van en naar Azië te verkorten.
 15. Het is dienstig om de steun voor particuliere opslag ineens toe te kennen, teneinde niet aan te zetten tot langdurige opslag, de betalingstermijnen te verkorten en de controletaken te verlichten.