Betekenis van:
beramen

beramen
Werkwoord
  • begroten
"Ik moest voor het bedrijf de kosten beramen."
beramen
Werkwoord
  • iets bedenken
"Zij beraamden een wraakzuchtig plan."
beramen
Werkwoord
  • nastreven; plannen voorbereiden; mbt. eieren
"een aanslag/ontvoering/plan beramen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Zoals in overweging 449 gemotiveerd, is het onmogelijk het percentage elektriciteit te beramen dat in de vorm van spot- of termijnproducten is verkocht.
  2. „toetsing” een beproeving van maatregelen ter beveiliging van de luchtvaart, waarbij de bevoegde autoriteit voorwendt een wederrechtelijke daad te beramen met het doel na te gaan of de bestaande beveiligingsmaatregelen doeltreffend worden toegepast; 13.
  3. „test”: beproeving van maatregelen voor maritieme beveiliging, waarbij het beramen van een onwettige handeling wordt gesimuleerd met het doel de doeltreffendheid van de toepassing van de bestaande beveiligingsmaatregelen te testen.
  4. De simulatie is bedoeld om te beramen wat de verkoop en prijzen in het contrafeitelijke scenario zouden zijn geweest met het oog op de vaststelling van betrouwbare ramingen van de bedragen die MVM voor de in dat scenario van hen afgenomen energie aan de betrokken producenten zou hebben betaald.
  5. Gemeenschappelijk Standpunt 2005/888/GBVB voorziet in de tenuitvoerlegging van de maatregelen die zijn opgenomen in Resolutie 1636 (2005) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, en met name in de bevriezing van tegoeden en economische middelen van personen die door het bij punt 3 onder b), van Resolutie 1636 (2005) ingestelde Comité van de Veiligheidsraad aangemerkt zijn als verdacht van betrokkenheid bij het beramen, financieren, organiseren of plegen van de moord op de voormalige Libanese premier Rafiq Hariri en anderen op 14 februari 2005.
  6. De Veiligheidsraad heeft met diepe bezorgdheid kennis genomen van de conclusie van de internationale onderzoekcommissie dat er verschillende aanwijzingen zijn voor de betrokkenheid van Libanese en Syrische functionarissen bij deze terroristische aanslag en heeft ingevolge hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties besloten maatregelen vast te stellen tegen alle personen die worden verdacht van betrokkenheid bij het beramen, financieren, organiseren of uitvoeren van deze terroristische daad, teneinde, onverminderd de uiteindelijke gerechtelijke uitspraak over de schuld of onschuld van afzonderlijke personen, bij te dragen tot het onderzoek van deze misdaad.