Betekenis van:
uitbroeden

uitbroeden
Werkwoord
 • beramen
"een plan uitbroeden"

Hyperoniemen

uitbroeden
Werkwoord
 • eieren verwarmen totdat deze uitkomen
"Zodra de eieren van nestvlieders uitgeboed zijn, verlaten de jongen het nest."
uitbroeden
Werkwoord
 • nastreven; plannen voorbereiden; mbt. eieren
"eieren uitbroeden"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Alle: omvat kuit bestemd voor uitbroeden, en dode dieren.
 2. Uit ingevoerde broedeieren afkomstige loopvogels worden gedurende ten minste drie weken, te rekenen vanaf de dag van het uitbroeden, op de broederij dan wel op het bedrijf of de bedrijven waarnaar de kuikens na het uitbroeden zijn verzonden, gehouden.
 3. „broederij”: inrichting die zich toelegt op het inleggen en uitbroeden van broedeieren en het opleveren van eendagskuikens;
 4. Duiven kunnen in gemengde groepen worden gehouden en leggen soms eieren, die zij echter niet uitbroeden tenzij zij over nestboxen beschikken.
 5. „broedkamer” („hatchery”) ruimte voor het reproduceren, het uitbroeden en het kweken in vroege levensstadia van aquacultuurdieren, en met name vis, schelpdieren en schaaldieren; m)
 6. Uit ingevoerde broedeieren afkomstig fok- en gebruikspluimvee met uitzondering van loopvogels wordt gedurende ten minste drie weken, te rekenen vanaf de dag van het uitbroeden, op de broederij dan wel op het bedrijf of de bedrijven waarnaar de kuikens na het uitbroeden zijn verzonden, gehouden.
 7. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat wilde eenden afkomstig van de gevaccineerde wilde eenden uitsluitend na het uitbroeden mogen worden verplaatst naar een bedrijf in een door Portugal vastgesteld gebied rondom het in artikel 2, lid 1, bedoelde bedrijf, zoals aangegeven in het preventievevaccinatieprogramma.
 8. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat wilde eenden afkomstig van gevaccineerde wilde eenden uitsluitend na het uitbroeden mogen worden verplaatst naar een bedrijf in het omliggende gebied in Portugal dat is vastgesteld rondom het in artikel 2, lid 1, bedoelde bedrijf, zoals aangegeven in het noodvaccinatieprogramma.
 9. Daarom dienen er minimummaatregelen inzake ziektepreventie en risicobeperking te worden vastgelegd die in de gehele productieketen van de aquacultuur, van de bevruchting en het uitbroeden van eieren tot de verwerking van aquacultuurdieren voor menselijke consumptie, met inbegrip van vervoer, moeten worden toegepast.
 10. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat wilde eenden afkomstig van gevaccineerde wilde eenden uitsluitend na het uitbroeden mogen worden verplaatst naar een bedrijf in het monitoringgebied dat in Portugal is vastgesteld rondom het in artikel 2, lid 1 bedoelde bedrijf, zoals aangegeven in het noodvaccinatieprogramma.