Betekenis van:
beroering

beroering
Zelfstandig naamwoord
  • onrust door iets veroorzaakt
"De ontdekking van water op de maan bracht de wereld van de ruimtevaart in 'beroering."
beroering (de ~)
Zelfstandig naamwoord
  • verstoring v.d. rust; opschudding; nodeloze drukte; opschudding; beroering, sterke beweging; beroering, sterke beweging; opschudding; zintuiglijke waarneming
"er ontstaat beroering"
"iets/iemand in beroering brengen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

beroering (de ~ | meervoud beroeringen)
Zelfstandig naamwoord
  • het aanraken
"de beroering van het wateroppervlak"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

beroering
Zelfstandig naamwoord
  • proces van fermentatie

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. De heersende financiële beroering maakt het echter noodzakelijk in een betere dekking te voorzien.
  2. Gebeurtenissen als het opduiken van brieven met miltvuursporen in de Verenigde Staten in 2001 kunnen grote politieke en economische beroering veroorzaken.
  3. De lidstaten moeten ernaar streven de continuïteit van de dienstverlening door banken en beschikbaarheid van de liquide middelen van banken te verzekeren, vooral in perioden van financiële beroering.
  4. Op grond van de nu beschikbare inlichtingen lijkt in dit geval de beroering die ontstaan is en die voor de betrokken Italiaanse pluimveehouders geleid heeft tot een ernstige verstoring van hun afzetmarkt, tot een verlies aan marktaandeel en derhalve tot een geringere omzet dan in normale omstandigheden, op zich geen buitengewone gebeurtenis in de zin van het Verdrag te vormen.