Betekenis van:
beursnotering

beursnotering (de ~ | meervoud beursnoteringen)
Zelfstandig naamwoord
 • geldwaarde t.o.v. andere munteenheden; koers op de beurs; het bepalen v.d. prijs
"een hoge/lage beursnotering"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Beursnotering
 2. Beursnotering
 3. Voor de beursnotering in aanmerking te nemen referentieras (type/klasse)
 4. de representatieve beursnotering op de markt van de Verenigde Staten;
 5. het verschil tussen de prijs van de aandelenemissie ten opzichte van de beursnotering;
 6. Deze beta-factoren worden berekend voor internationale luchthavens (vooral hubs), die dankzij hun beursnotering goede toegang tot de kapitaalmarkten hebben.
 7. zijn toegelaten tot een officiële beursnotering of worden verhandeld op andere gereguleerde markten die regelmatig opereren, erkend zijn en voor het publiek toegankelijk zijn, of
 8. De Britse autoriteiten noemden verder een aantal studies en onderzoeken waarin verschillende aspecten van de nadelen worden behandeld waarmee kleine ondernemingen kampen wanneer zij beursnotering nastreven:
 9. het „re-listing”-scenario is het uitgangspunt voor de mededeling van gegevens in publieke verklaringen en in het prospectus voor de beursnotering; dit geldt als een basisscenario.
 10. De regeling verleent aan de ondernemingen die een beursnotering hebben gekregen het recht op fiscale voordelen die in verhouding staan tot hun toekomstige winsten.
 11. een onderneming waarvan de effecten zijn toegelaten tot een officiële beursnotering of worden verhandeld op andere gereguleerde markten die regelmatig opereren, erkend zijn en voor het publiek toegankelijk zijn.
 12. Tussen april 2008 (op het moment dat […] zich uit de onderhandelingen terugtrok) en juni 2009 is de beursnotering van ondernemingen in de luchtvaartsector met een soortgelijk profiel als PZL Wrocław drastisch gedaald.
 13. Door het toekennen van een buitengewoon belastingvoordeel aan de ondernemingen die besluiten om een beursnotering aan te vragen verbetert de regeling de concurrentiepositie en de financiële draagkracht van deze ondernemingen ten opzichte van hun concurrenten.
 14. Terwijl de door de aftrek van het belastbare inkomen gevormde stimulans alleen in 2004 van toepassing is, is de uit de belastingpremie bestaande stimulans van toepassing vanaf de datum van de beursnotering en voor een periode van drie jaar.
 15. Door optelling van de handelspremie die op de markt van de Verenigde Staten voor elke kwaliteit van de verschillende graansoorten wordt toegekend, kan de beursnotering voor elke graansoort worden omgerekend in een fob-prijs bij uitvoer uit de Verenigde Staten.