Betekenis van:
connectie

connectie (de ~ | meervoud connecties)
Zelfstandig naamwoord
  • relatie
"connecties hebben (met een bedrijf)"
"connecties aanknopen/aangaan (met iemand)"

Hyperoniemen

connectie (de ~ | meervoud connecties)
Zelfstandig naamwoord
  • betrekking waarin personen, zaken, begrippen tot elkaar staan
"een connectie met iets"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

connectie
Zelfstandig naamwoord
  • het verbinden; het verbinden

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Connectie Frankrijk-België
  2. Alle vestigingen lijken volledig onafhankelijk van elkaar te opereren en er lijkt geen functionele connectie of economische band tussen hen te bestaan.
  3. Wat criterium 1 betreft, betoogde de exporteur met name dat de bedrijfsleiding uit privépersonen bestaat en dat er geen connectie is geconstateerd tussen zijn directie en de zogenoemde autoriteiten van de regio Trans-Dnjestrië van de RM.
  4. Volgens de beoordeling was de reden voor de moeilijkheden van Konas het hoge kredietrisico in connectie met de start van de productie in 1993, dat niet kon worden gedekt door het volume van de productie.
  5. De geprivilegieerde positie van het belastingkantoor hield verband met het feit dat enkele van zijn in het akkoord opgenomen vorderingen zekergesteld waren in connectie met het uitstellen van de betaling van belastingschuld door de begunstigde in 2002 en 2003 (zie overweging 17).
  6. Landbouwers op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee als omschreven in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de Raad van 18 september 2006 houdende vaststelling van specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 [3], moeten, gezien de specifieke connectie- en transportproblemen aldaar, tot uiterlijk 15 februari 2010 tijd krijgen om deze identificatiegegevens aan te vullen.