Betekenis van:
constateren

constateren
Werkwoord
 • vaststellen
"Ik moet constateren dat jullie nog niet echt voortgang geboekt hebben..."
constateren
Werkwoord
 • als feit noemen of aanwijzen
"constateerde de doodsoorzaak van de patiënt constateren"
"fouten constateren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

constateren
Werkwoord
 • bevestigen; affirmeren; confirmeren; bevestigen op papier
"een betaling door een ontvangstbewijs constateren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. als de deskundige beoordelaars of het ERCEA een of meer van de volgende omstandigheden constateren of vermoeden:
 2. op 1 augustus 2009, de openbare informatiebronnen die zij als geloofwaardig voor het constateren van de prijzen beschouwen.
 3. De Commissie heeft kunnen constateren dat SIDE en CELF zich niet stelselmatig op hetzelfde soort klanten leken te richten.
 4. Bij particuliere kredietinstellingen die vergelijkbaar kapitaal aantrekken, valt er geen verband te constateren tussen bedrag en vergoeding.
 5. Ook het constateren van de afwezigheid van bluetongueviruscirculatie, de vaststelling van de seizoensgebonden vectorvrije periode en de identificatie van de vectorsoorten behoren tot de doelstellingen.
 6. tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1859/82 met betrekking tot de keuze van de bedrijven met boekhouding voor het constateren van de inkomens van de landbouwbedrijven
 7. Indien de controleurs constateren dat de goederen aan de handelsnormen voldoen, kan de controle-instantie een normcontrolecertificaat volgens het model in bijlage III afgeven.”
 8. De Commissie heeft ook kunnen constateren dat verzoekster en derden niets wisten van de steunmaatregelen waarvan CELF sinds haar oprichting in 1980 had geprofiteerd.
 9. Met deze verlaging wordt voor het constateren van de werkelijke uitgaven geen rekening gehouden in het begrotingsjaar na dat waarin de verlaging is toegepast.
 10. Derhalve dienen er verschillende procedures te worden vastgesteld voor het constateren van meervoudige signaleringen, naast een prioriteitenregeling voor opneming van die signaleringen in het SIS.
 11. Genoemde belanghebbenden constateren bij de inleiding van de procedure dat het plan niet tot levensvatbaarheid leidt omdat de financiering ervan onvoldoende is en de operationele herstructureringsmaatregelen ontoereikend.
 12. Tijdens dit controlebezoek zijn nog andere rapportageproblemen aan het licht gekomen die alleen tijdens een controlebezoek ter plaatse te constateren waren.
 13. Derhalve dienen procedures te worden vastgesteld voor het constateren van meervoudige signaleringen, naast een prioriteitenregeling voor opneming van die signaleringen in SIS II.
 14. Prophete en Pantherwerke constateren al jarenlang dat de door de Biria-groep aangerekende prijzen aanhoudend lager zijn dan van andere fietsfabrikanten.
 15. of, indien deze plaats niet kan worden vastgesteld, op de plaats waar de bevoegde autoriteiten constateren dat de goederen zich in een situatie bevinden die tot het ontstaan van de schuld heeft geleid;