Betekenis van:
elektra

elektra (narticle ~)
Zelfstandig naamwoord
 • aansluiting op elektriciteitsnet; aansluiting
"de meeste huishoudens beschikken inmiddels over elektra"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

elektra (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het verbruik van elektrische energie
"vijfenzeventig gulden aan gas en elektra"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Zie o.a. het arrest-Preussen-Elektra, reeds aangehaald, punt 58.
 2. Zaak C-379/98, Preussen Elektra tegen Schhleswag [Jurispr. 2001], blz. I-2099, punten 54-67.
 3. De partijen voerden eveneens aan dat het arrest-Preussen-Elektra van toepassing was.
 4. Advocaat-generaal Jacobs in zaak C-379/98, Preussen Elektra/Schleswag AG, Jurispr. 2001, blz. I-2099, punt 165.
 5. Alcoa voert, op basis van het arrest-Preussen-Elektra [45] en het arrest-Pearle [46], aan dat de betrokken maatregel niet uit staatsmiddelen wordt gefinancierd.
 6. Bijgevolg ziet het arrest-Preussen-Elektra op een andere feitelijke situatie en doet het dus niet ter zake bij de hier te beoordelen zaak.
 7. Italië en Alcoa voeren, op basis van het arrest-Preussen-Elektra [73] en het arrest-Pearle [74], aan dat de betrokken maatregel niet uit staatsmiddelen wordt bekostigd.
 8. Arrest van het Hof van Justitie inzake Pearle e.a., (zaak C-345/02 [2004] Jurispr. I-7139 en Preussen-Elektra, zaak C-379/98 [2001] Jurispr. IT-02099.
 9. In de zaak-Preussen Elektra werden de voor de maatregel benodigde middelen rechtstreeks door de elektriciteitsleveranciers opgebracht zonder dat daarbij een overheidsinstantie betrokken was, ook niet als „doorgeefluik” voor deze gelden.
 10. Volgens Italië en Alcoa is de onderhavige zaak vergelijkbaar met de zaak-Preussen-Elektra omdat ook hier de middelen tussen particuliere subjecten (van de stroomverbruikers aan Alcoa) worden overgedragen en de staat geen enkele zeggenschap over de betrokken middelen uitoefent.
 11. De Commissie tekent aan dat in de zaak-Preussen-Elektra de middelen die voor het bekostigen van de maatregelen vereist waren, rechtstreeks door de distributeurs aan de producenten van hernieuwbare energie werden verschaft zonder dat deze langs een overheidsinstantie passeerden.
 12. Wat betreft het gebruik van staatsmiddelen, voert Italië aan dat het tariefsstelsel volkomen vergelijkbaar is met het stelsel ten aanzien waarvan het Hof van Justitie, in de zaak-Preussen-Elektra, heeft verklaard dat daarmee geen staatsmiddelen waren gemoeid.
 13. In de zaak-Preussen-Elektra, waarnaar ook door Italië werd verwezen in punt 68, was het Hof van mening dat een verplichting voor particuliere elektriciteitsleveranciers om duurzaam opgewekte elektriciteit in te kopen tegen minimumprijzen die hoger zijn dan de werkelijke economische waarde van dat type elektriciteit, geen staatssteun was omdat bij de maatregel geen sprake was van rechtstreekse of indirecte overdracht van staatsmiddelen.
 14. In de zaak-Preussen-Elektra heeft het Hof geoordeeld dat een aan particuliere elektriciteitsbedrijven opgelegde verplichting om in hun distributiegebied uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerde elektriciteit af te nemen tegen minimumtarieven die hoger zijn dan de werkelijke economische waarde van dit soort elektriciteit, geen staatssteun vormt omdat deze geen enkele rechtstreekse of zijdelingse overdracht van staatsmiddelen met zich meebrengt.
 15. Zie arrest van 7 juni 1988, zaak C-57/86, Griekenland/Commissie, Jurispr. 1988, blz. I-2855, punt 12; arrest-Preusen Elektra, reeds aangehaald, en arrest van 20 november 2003, zaak C-126/01, Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie/GEMO SA, Jurispr. 2003, blz. I-13769, punt 23.