Betekenis van:
finaal

finaal
Bijvoeglijk naamwoord
 • een doel uitdrukkend
"een finale bijzin"
finaal
Bijvoeglijk naamwoord
 • geheel en al
"een finale afgang/mislukking"
"finaal afbranden/mislukken"

Synoniemen

finaal
Bijvoeglijk naamwoord
 • definitief; uiterst; uiteindelijk
"de finale beslissing/uitspraak"
"de finale fase/ronde"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Finaal energieverbruik
 2. = totaal non-energetisch verbruik + finaal energieverbruik (industrie + transport + overige sectoren)
 3. de definitie van „finaliteit” of „finaal” wordt als volgt vervangen:
 4. = Totaal non-energetisch verbruik + Finaal energieverbruik (industrie + transport + overige sectoren).
 5. De categorie verkopen [1A.22] is gelijk aan marktoutput (P.11), plus output voor eigen finaal gebruik (P.12), plus betalingen voor overige niet-marktoutput (P.131) geregistreerd onder middelen van S.13.
 6. De categorie verkopen [1A.20] is gelijk aan marktoutput (P.11), plus output voor eigen finaal gebruik (P.12), plus betalingen voor overige niet-marktoutput (P.131) geregistreerd onder middelen van S.13.
 7. Voor de toepassing van dit richtsnoer, en onverminderd de bepalingen inzake onherroepelijkheid, als bedoeld in artikel 3, onder e), punt 3, wordt een betaling voor de verzendende deelnemer finaal (zoals gedefinieerd in artikel 1 van dit richtsnoer) op het tijdstip van verevening.
 8. Met betrekking tot de door Lufthansa betaalde prijs gaf de Commissie aan dat zij niet tot een finaal oordeel kon komen over de vraag of de „Besserungsschein” van 162 miljoen EUR de Oostenrijkse staat in voldoende mate schadeloos kan stellen voor de lagere prijs per aandeel die de staat bij het afsluiten van de verkoop bereid is te accepteren, of dat de staat door het accepteren van een aandelenprijs die aanzienlijk lager is dan de aandelenprijs die aan de andere aandeelhouders wordt betaald, Lufthansa en daarmee Austrian Airlines eigenlijk geen staatssteun verleent.
 9. „finaliteit” of „finaal”: betekent dat de verwerking van een betalingsopdracht door de aangekoppelde NCB, de verzendende NCB/ECB, de verzendende deelnemer of een derde niet kan worden herroepen, ongedaan gemaakt of nietig verklaard, zelfs niet in het geval van een insolventieprocedure tegen een deelnemer, behalve wanneer aan de onderliggende transactie(s) of betalingsopdracht(en) gebreken kleven, voortvloeiende uit misdrijven of uit frauduleuze handelingen (waarbij frauduleuze handelingen in het geval van insolventie ook voorkeursbehandelingen en transacties onder de werkelijke waarde tijdens verdachte periode omvatten) en indien zulks op een van-geval-tot-geval basis is uitgesproken door een relatief bevoegde rechtbank of een andere voor geschillenbeslechting bevoegde instantie, of indien de gebreken op een fout zijn terug te voeren;
 10. „ „finaliteit” of „finaal”: betekent dat de verwerking van een betalingsopdracht door de aangekoppelde NCB, de verzendende NCB/ECB, de verzendende deelnemer of een derde niet kan worden herroepen, ongedaan gemaakt of nietig verklaard, zelfs niet in het geval van een insolventieprocedure tegen een deelnemer, behalve wanneer aan de onderliggende transactie(s) of betalingsopdracht(en) gebreken kleven, voortvloeiende uit misdrijven of uit frauduleuze handelingen (waarbij frauduleuze handelingen in het geval van insolventie ook voorkeursbehandelingen en transacties onder de werkelijke waarde tijdens verdachte perioden omvatten) en indien zulks op een van-geval-tot-geval basis is uitgesproken door een relatief bevoegde rechtbank of een andere voor geschillenbeslechting bevoegde instantie, of indien de gebreken op een fout zijn terug te voeren,”;