Betekenis van:
letterlijk

letterlijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • exact; woord voor woord
"een letterlijke vertaling"

Synoniemen

letterlijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • zo geïnterpreteerd als gezegd of geschreven, zonder overdrachtelijkheid
"De letterlijke betekenis van "balen" is een aantal grote gevulde zakken."

Voorbeeldzinnen

 1. Militaire discipline is letterlijk rigide.
 2. Je vat alles te letterlijk op.
 3. Rare jongens, die Romeinen" (letterlijk "Ze zijn gek, die Romeinen
 4. De term betekent letterlijk „strowijn”.
 5. Deze aanduiding moet volgens ISO 11014-1 letterlijk overeenkomen met de veiligheidsbladen.
 6. Letterlijk betekent de term „uitpersen zonder te beschadigen”, een methode die voor hoogwaardige producten wordt toegepast.
 7. Toelichting: indien het verbod in de bijlage letterlijk wordt genomen, kan het ernstige problemen voor de detailhandeldistributie opleveren.
 8. Dit laat onverlet de gangbare, legitieme reclamepraktijk waarbij overdreven uitspraken worden gedaan of uitspraken die niet letterlijk dienen te worden genomen.
 9. Tijdens de bijeenkomst van 26 mei 2005 verklaarde een vertegenwoordiger letterlijk dat „de juiste beslissing [in 2002] was geweest één DTO te sluiten”.
 10. De „nulmeter”-instructie mag worden uitgevoerd door registratie van het geaccumuleerde energieverbruik dan door het letterlijk op nul stellen van de meter.
 11. In het besluit van het Gemengd Comité van de EER werd deze lijst uitgebreid, onder meer door toevoeging van de „Byggingarsjóðir ríkisins” in IJsland (letterlijk vertaald „de Bouwfondsen van de staat” [30].
 12. De Noorse autoriteiten betogen dat indien zij de milieurichtsnoeren letterlijk zouden moeten volgen, zij de investeringssteunregeling zouden moeten aanvullen met een exploitatiesteunregeling, waarbij het steunbedrag uiteindelijk eveneens zou worden vastgesteld door middel van de berekening van de netto contante waarde.
 13. Worden de richtsnoeren letterlijk genomen op het punt van het geplaatst kapitaal, dan omvatten de relevante indicatoren om France Télécom als onderneming in moeilijkheden aan te merken, niet alle elementen die het eigen vermogen vormen, doch zijn zij beperkt tot het maatschappelijk kapitaal en het agio.