Betekenis van:
fixeren

fixeren
Werkwoord
 • op één zaak te veel letten, zodat men daardoor alle andere uit het oog verliest
"zich fixeren op iets"

Hyperoniemen

fixeren
Werkwoord
 • vastmaken
"een datum fixeren"

Hyperoniemen

fixeren
Werkwoord
 • de blik onafwendbaar op iets richten
"Hij fixeerde zijn blik op de secondewijzer van de klok."
fixeren
Werkwoord
 • een ontwikkeld fotografisch beeld vastleggen door een behandeling met bijvoorbeeld een thiosulfaatoplossing
"Deze foto is niet goed gefixeerd en verkleurt daarom."
fixeren
Werkwoord
 • strak aankijken; aanstaren
"een meisje fixeren"

Synoniemen

Hyperoniemen

fixeren
Werkwoord
 • vaststellen

Hyperoniemen

fixeren
Werkwoord
 • de gedachten alsmaar om een bepaalde zaak laten draaien

Voorbeeldzinnen

 1. NB 1: Het fixeren, wassen, kleuren en ontkleuren gebeurt bij 20 °C.
 2. Laat aan de lucht drogen en haal elk glaasje door de vlam om de uitstrijkjes te fixeren.
 3. CPA 20.59.55: Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen en dergelijke producten
 4. Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten op basis van zetmeel of zetmeelhoudende stoffen
 5. Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen:
 6. Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen
 7. Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, de papierindustrie, de lederindustrie of dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen
 8. Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen
 9. „stabilisatoren”: stoffen die het mogelijk maken de fysisch-chemische toestand van een levensmiddel te handhaven; stabilisatoren omvatten stoffen die het mogelijk maken een homogene dispersie van twee of meer onmengbare stoffen in een levensmiddel te handhaven, stoffen die een bestaande kleur van een levensmiddel stabiliseren, fixeren of intensifiëren en stoffen die het bindend vermogen van het levensmiddel vergroten, onder meer door de vorming van crosslinks tussen eiwitten waardoor afzonderlijke deeltjes tot een gereconstitueerd levensmiddel worden gebonden;