Betekenis van:
gedifferentieerd

gedifferentieerd
Zelfstandig naamwoord
 • anders; afwijkend; waarin onderscheid gemaakt wordt; verschillend; verschillend; verschillend; uiteenlopend
"een gedifferentieerde studie"

Synoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Het wordt niet per productiesector gedifferentieerd.”.
 2. Zij kan naar bestemming worden gedifferentieerd;
 3. Wordt de hoogte van de vrijstelling in de betrokken sector gedifferentieerd?
 4. Deze kostengrenzen mogen worden gedifferentieerd naargelang van de aard van de betrokken programma’s.
 5. In het huidige Noorse systeem zijn de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid gedifferentieerd naar geografisch gebied.
 6. Deze kostengrens mag worden gedifferentieerd naar de aard van de betrokken programma's.
 7. De totale stikstofgift wordt gedifferentieerd op basis van de veebezetting en de productiviteit van het grasland.
 8. De steunintensiteit zal worden gedifferentieerd naar geografische vervoerszones (twee) en vervoersafstand (minimaal 350 km).
 9. Het bedrag van de productiesteun voor hop was gedifferentieerd naar gelang van deze hoprassen.
 10. Bij staatssteun voor openbare omroepen wordt vaak niet gedifferentieerd naargelang deze drie behoeften.
 11. De bijdrage uit de fondsen kan worden gedifferentieerd in het licht van de volgende elementen:
 12. De coëfficiënt kan worden gedifferentieerd naar gelang van de gebruikte granen.
 13. In de zuivelsector worden de restitutievoeten zeer sterk gedifferentieerd, vooral op grond van het vetgehalte van de producten.
 14. De met ingang van 1 januari 2005 geldende heffingen worden bepaald en gedifferentieerd op basis van drie categorieën emissienormen (EURO).
 15. Zij worden door de registeradministrateur niet gedifferentieerd naargelang van de locatie van een rekeninghouder binnen de Gemeenschap.