Betekenis van:
uiteenlopend

uiteenlopend
Bijvoeglijk naamwoord
 • van allerlei soort
"Dit probleem heeft uiteenlopende oorzaken."
uiteenlopend
Zelfstandig naamwoord
 • anders; afwijkend; waarin onderscheid gemaakt wordt; verschillend; verschillend; verschillend; uiteenlopend
"van uiteenlopend karakter"
"om uiteenlopende redenen"

Synoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Financiële beleggingen van uiteenlopende economische kwaliteit impliceren een uiteenlopend rendement.
 2. Deze bepaling is bij de toepassing ervan uiteenlopend geïnterpreteerd.
 3. De economische omstandigheden op de uitvoermarkten voor eieren en eiproducten zijn zeer uiteenlopend en wisselend.
 4. Wasachtige vaste stof, van kleur uiteenlopend van blauwgroen tot donkergroen, afhankelijk van het uitgangsmateriaal
 5. De economische omstandigheden op de uitvoermarkten voor slachtpluimvee zijn zeer uiteenlopend en wisselend.
 6. De in de verschillende lidstaten beschikbare informatie is zeer uiteenlopend en moeilijk te vergelijken en de verzameling van statistische gegevens mag de lidstaten niet onnodig zwaar belasten.
 7. Er bestaat een zeer breed en uiteenlopend scala van voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen en de voor de vervaardiging daarvan gebruikte technologische procedés verschillen sterk.
 8. De samenstelling van in de handel verkrijgbaar LPG en aardgas is zeer uiteenlopend, waardoor het brandstofsysteem in staat moet zijn de brandstoftoevoersnelheid aan de samenstelling aan te passen.
 9. Aangezien producten binnen een categorie echter uiteenlopend van aard zijn, is het mogelijk dat het marktaandeel ervan niet met een grote mate van betrouwbaarheid kan worden geschat.
 10. In artikel 1 van de definitieve verordening worden rechten van uiteenlopend niveau ingesteld afhankelijk van de aanbiedingsvorm van het betrokken product.
 11. De risico’s van de diverse influenzavirusstammen voor de dier- en volksgezondheid zijn zeer uiteenlopend, en, als gevolg van de snelle mutatie van de virussen en de mogelijke recombinatie van het genetisch materiaal van verschillende stammen, tot op zekere hoogte onvoorspelbaar.
 12. Dit besluit omvat een waaier aan modules, uiteenlopend van de minst tot de meest stringente procedure, waaruit de wetgever, afhankelijk van de hoogte van het risico en het vereiste veiligheidsniveau, een keuze kan maken.
 13. Aangezien de burgers in het brandpunt staan en de initiatieven op het gebied van actief burgerschap een uiteenlopend karakter hebben, is er behoefte aan uitgebreide informatie over de activiteiten van het programma, andere Europese acties met betrekking tot burgerschap en andere relevante initiatieven. Deze informatie moet worden verstrekt via een internetportaal en andere hulpmiddelen.