Betekenis van:
gedraging

gedraging (de ~ | meervoud gedragingen)
Zelfstandig naamwoord
 • gedragslijn
"eigenaardige/vreemde gedragingen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. elke gedraging die aanzienlijke schade toebrengt aan een beschermde habitat;
 2. Zij onthouden zich van herhaling van enige hierboven bedoelde handeling of gedraging, alsmede van enige handeling of gedraging die dezelfde of gelijkaardige doelstellingen of gevolgen heeft.
 3. Zij onthouden zich voortaan van iedere hierboven beschreven handeling of gedraging, alsook van iedere handeling of gedraging die dezelfde of gelijkaardige doelstellingen of gevolgen heeft.
 4. Zoals hierboven vermeld, valt de antidumpingprocedure en de concurrentiebeperkende gedraging gedeeltelijk samen in de tijd.
 5. Procedure inzake een concurrentiebeperkende gedraging krachtens artikel 81 van het EG-Verdrag
 6. Zij onthouden zich van herhaling van enige handeling of gedraging die met de in deze procedure aangetoonde inbreuk overeenkomt, alsook van enige handeling of gedraging die dezelfde of gelijkaardige doelstellingen of gevolgen heeft.
 7. Zij onthouden zich in de toekomst van elke in de overwegingen 33 en 34 beschreven handeling of gedraging, alsmede van elke handeling of gedraging die hetzelfde of een soortgelijk doel of gevolg heeft.
 8. de dader de gedraging begaat terwijl hij zich fysiek op het grondgebied van de lidstaat bevindt, ongeacht of bij de gedraging materiaal wordt gebruikt dat via een informatiesysteem op dat grondgebied wordt aangeboden;
 9. Zij onthouden zich voortaan van iedere handeling of gedraging die met de in deze zaak geconstateerde inbreuk overeenkomt, alsook van iedere handeling of gedraging die dezelfde of gelijkaardige doelstellingen of gevolgen heeft.
 10. Zij onthouden zich voortaan van elke handeling of gedraging als die welke in punt 29 wordt beschreven, alsook van iedere handeling of gedraging die eenzelfde of soortgelijk doel of gevolg heeft als de inbreuk.
 11. bij de gedraging materiaal wordt gebruikt dat via een informatiesysteem op zijn grondgebied wordt aangeboden, ongeacht of de dader de gedraging begaat terwijl hij zich fysiek op dat grondgebied bevindt.
 12. De beschikking is gericht tot TKS (ThyssenKrupp Stainless AG) voor de gedraging van TS-AG (Thyssen Stahl AG).
 13. Voorts voerden zij een controlemechanisme in om ervoor te zorgen dat hun overeenkomst en/of onderlinge afgestemde gedraging werden gerespecteerd.
 14. Overigens was de rechtsfiguur van de voortgezette gedraging, die BdB aanvoerde, intussen ook in de Duitse strafrechtspraak omstreden.
 15. het begaan van een onder a) bedoelde gedraging door het publiekelijk verspreiden of uitdelen van geschriften, afbeeldingen of ander materiaal;