Betekenis van:
handhaven

handhaven
Werkwoord
 • verdedigen
"bezwaren handhaven"

Hyperoniemen

Hyponiemen

handhaven
Werkwoord
 • zich redden (in een groep)
"niet te handhaven zijn"
"de politie handhaaft de orde"

Hyperoniemen

handhaven
Werkwoord
 • iets doen voortbestaan, aan iets vasthouden
"Hij handhaafde zijn bezwaar tegen de bezuiniging."
handhaven
Werkwoord
 • zich een positie in een groep verzekeren
"Hij kon zich in de klas niet handhaven."
handhaven
Werkwoord
 • niet wegdoen; niet verliezen; handhaven; in stand houden
"niet te handhaven zijn"
"de politie handhaaft de orde"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
 2. Handhaven van verbeterde handelswetgeving.
 3. Handhaven van de bestaande drugswetgeving.
 4. In Servië: handhaven van de mediawetgeving.
 5. Handhaven van de wet inzake interne audit.
 6. de steun op strategisch niveau te handhaven,
 7. Uitvoeren en handhaven van de goedgekeurde wetgeving.
 8. Het is dienstig die bepalingen te handhaven.
 9. Verder verbeteren van het ondernemingsklimaat Handhaven van verbeterde handelswetgeving.
 10. beroepsontwikkeling en volwassenenonderwijs of bijscholing om de gelijkwaardigheid te handhaven;
 11. hulp bij het opzetten en handhaven van vergunningenstelsels;
 12. de referentie in het Publicatieblad van de Europese Unie handhaven;
 13. Daarom werd besloten de VS te handhaven als referentieland.
 14. de wenselijkheid de traditionele handelsstromen zoveel mogelijk te handhaven;
 15. Mededingingswetgeving, zowel ten aanzien van antitrust als staatssteun, handhaven.