Betekenis van:
hevig

hevig
Bijvoeglijk naamwoord
  • erg, geweldig
"een hevig gevecht/protest"
"hevige onlusten/regenval/pijn"

Synoniemen

hevig
Bijvoeglijk naamwoord
  • sterk in mate
"De regen werd gevolgd door een nog hevigere stortbui."
hevig
Bijwoord
  • in sterke mate
"Hij was hevig geschrokken van het ongeluk waar hij maar ternauwernood aan ontkomen was."

Voorbeeldzinnen

  1. Compensatie van verlies aan elektrolyten bij hevig zweten
  2. Spoel de schaal uit met in totaal ongeveer 5 ml zoutzuur (3.1) en voeg dit langzaam en voorzichtig toe aan de inhoud van het bekerglas (de reactie kan hevig zijn doordat er CO2 ontstaat).
  3. Intussen is echter duidelijk geworden dat de druk van de internationale concurrentie op Europese reders bij het internationale vrachtvervoer zeer hevig is, terwijl deze bij het geregelde passagiersvervoer binnen de EER lichter is.
  4. Dit werd echter door de bedrijfstak hevig betwist omdat zijn economische situatie tijdens de hele beoordelingsperiode niet het winstniveau weerspiegelde dat zonder aanmerkelijke schade veroorzakende dumping behaald had kunnen worden: de prijzen waren namelijk al gedaald toen de bedrijfstak dat winstniveau bereikte, en met dat winstniveau kon de bedrijfstak niet de nodige investeringen doen om concurrerend te blijven.
  5. Indien de test niet kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld omdat de stof uiteenvalt, een hoge oppervlakteactiviteit heeft, bij het uitvoeren van de test hevig reageert of niet in water of in octanol oplost of omdat het niet mogelijk is een voldoende zuivere stof te verkrijgen), dienen een berekende waarde van log P en bijzonderheden omtrent de berekeningsmethode te worden verstrekt.