Betekenis van:
hinderlijk

hinderlijk
Bijvoeglijk naamwoord
  • hinder veroorzakend
"Dat lawaai is er alleen maar hinderlijker op geworden."
hinderlijk
Bijvoeglijk naamwoord
  • last bezorgend, hinder veroorzakend
"hinderlijke bijgeluiden/stank"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. In de eerste plaats zijn zij hinderlijk voor de bediener.
  2. Armaturen zijn zodanig ontworpen dat het afgeven van hinderlijk licht zo veel mogelijk wordt voorkomen.
  3. „Lichtvervuiling”: de som van alle negatieve effecten van kunstlicht op de omgeving, met inbegrip van het effect van hinderlijk licht;
  4. Hinderlijk licht”: het deel van het licht van een verlichtingsinstallatie dat niet het beoogde doel van die installatie dient.
  5. aanvullende installatieaanbevelingen om hinderlijk licht zo veel mogelijk te beperken (mits dit geen afbreuk doet aan de optimalisering van de benuttingsfactor en de veiligheid);
  6. Verbeteringen aan de armatuur om de afgifte van hinderlijk licht te verminderen, mogen evenwel niet ten koste gaan van het algehele lichtrendement van de installatie waarvoor deze is ontworpen.