Betekenis van:
storend

storend
Bijvoeglijk naamwoord
  • last bezorgend, hinder veroorzakend
"een storend(e) fout"
"storende (achtergrond)geluiden"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. De gezagvoerder moet alle nodige maatregelen nemen om de gevolgen van storend gedrag van passagiers voor de vlucht tot een minimum te beperken.
  2. De exploitant moet, voor zover van toepassing, procedures opstellen om de gevolgen van storend gedrag van passagiers voor de veiligheid van de vlucht tot een minimum te beperken.
  3. Om evenwel te voorkomen dat de in deze verordening vastgestelde bepalingen een storend effect hebben op bepaalde voor het verkoopseizoenen 2008/2009 of 2009/2010 te betalen steun, moet de toepassingsdatum voor de bepalingen die rechtstreeks invloed hebben op de werking van regelingen in sectoren waarvoor verkoopseizoenen gelden, worden uitgesteld.
  4. Aangezien tolheffing bij de in- en uitgangen aan weerszijden van de tunnel, zodat iedere lidstaat zijn deel van de tol kan innen, duur zou zijn en storend zou werken, wordt de tol voor het gehele traject geheven aan de respectieve ingang van de tunnel.
  5. Het Congres van de VS heeft inmiddels wetgeving goedgekeurd waarbij de uitzonderingsbepalingen van de FSC-ETI Act en de JOBS Act voor de komende belastingjaren worden ingetrokken, zodat de bij Verordening (EG) nr. 2193/2003 van de Raad, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 171/2005 van de Raad, getroffen tegenmaatregelen hun doel in voldoende mate hebben bereikt en herinvoering van tegenmaatregelen onnodig storend zou zijn.